Przekaż swój 1% na Fundację Odzyskać Radość

TWÓJ 1%   TO 100% UŚMIECHU 😊 NASZYCH PODOPIECZNYCH !!!!
KRS 0000337105    🎉🎉🎉

PAMIĘTAJ!!!

PODATNIKU pomagając wspierasz CIĘŻKO chore i porzucone dzieci❤️
JAK WYKORZYSTUJEMY 1% ???
Zebrane środki przekazujemy na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych.
Na zakup sprzętu i specjalistycznego obuwia ortopedycznego oraz na wszelkie potrzeby dnia codziennego.
ZOSTAŃ BOHATEREM PRZEKAŻ 1% I POZWÓL DZIECIOM CIESZYĆ SIĘ KAŻDĄ MINUTĄ ICH ŻYCIA

Fundacja powstała 15 września 2009 r. pod nazwą Fundacja Zdrowa Jesień, wspierając osoby dorosłe, przewlekle chore psychicznie, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie, gm. Wiśniewo w woj. mazowieckim. Założycielem i fundatorem jest pan Arkadiusz Chmieliński, lekarz z wieloletnią praktyką i specjalizacjami w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i kardiologii.
Fundacja Odzyskać Radość w 2013 roku zmieniła nazwę na Fundacja Odzyskać Radość i została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego.

Fundacja Odzyskać Radość od początku swojej działalności działa również na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych dzieci, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach gm. Raciąż woj. mazowieckie. Konsekwentnie dąży do poprawy warunków życiowych i zdrowotnych swoich podopiecznych, równocześnie pracując nad kształtowaniem i zwiększeniem świadomości społecznej Polaków oraz opinii publicznej w zakresie wiedzy o niezwykle trudnej i poważnej sytuacji w jakiej znajdują się porzucone dzieci niepełnosprawne. 

Naszym celem jest pozyskanie konkretnej oraz wymiernej pomocy i wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych dzieci, przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach.

Pomimo wielu sukcesów leczniczych oraz wychowawczych wciąż brakuje w oddziale środków na utrzymanie oraz edukacje podopiecznych. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie leczenie i rehabilitację dzieci. Koszty utrzymania naszych podopiecznych są jednak znacznie większe, stąd też zaistniała potrzeba poszukiwań poza systemowych rozwiązań oraz środków finansowych i właśnie dlatego powstała Fundacja Odzyskać Radość.
W związku z potrzebami dzieci niepełnosprawnych Fundacja Odzyskać Radość od listopada 2015 roku rozpoczęła rozbudowę Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowo-Edukacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach.

Źródło: http://odzyskacradosc.pl/o-fundacji/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*