Przygotowanie mazowieckich szpitali na czwartą falę pandemii

W związku ze wzrostem zakażeń, Mazowiecki Urząd Wojewódzki podejmuje systematyczne działania, w celu poszerzenia bazy łóżkowej w szpitalach tymczasowych, które zapewniają dostępność leczenia pacjentom z Covid-19. Decyzją Ministra Zdrowia, od 20 października br. w szpitalu modułowym WIM w Warszawie sukcesywnie zostaną uruchamiane łóżka dla pacjentów z Covid-19. W listopadzie planowane jest uruchomienie kolejnego modułu w szpitalu tymczasowym m.in. w Radomiu, udostępniony zostanie również szpital tymczasowy w Ostrołęce.

Na Mazowszu dostępnych jest 1 187 punktów szczepień. Dokładna lista z podziałem na powiaty i gminy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. W wykazie można sprawdzić punkt szczepień, który znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Informacje o najbliższym punkcie można również uzyskać pod nr tel. 989

Decyzje Wojewody

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. W trakcie cyklicznych wideokonferencji z dyrektorami szpitali z całego Mazowsza omawiany jest stan przygotowania placówek do leczenia pacjentów z Covid-19.W porozumieniu z MOW NFZ oraz dyrektorami szpitali w województwie mazowieckim, Wojewoda podejmuje działania dostosowane do zmieniających się wskaźników zachorowań, poprzez wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych na Mazowszu.

Obecnie na podstawie decyzji Wojewody działają 4 szpitale tymczasowe, które wyznaczone zostały jako placówki wiodące do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, tak, aby inne placówki mogły się skupić na leczeniu pacjentów z innymi schorzeniami. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowanych jest obecnie 450 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 66 miejsc respiratorowych (stan na 21 października br.), z czego:

w Warszawie:

·         szpital tymczasowy w obiekcie szpitala południowegoobecnieprzygotowanych ma 260 łóżek, w tym 40 respiratorowych,

·         szpital modułowy WIM – decyzją Ministra Zdrowia, od 20 października br. placówka sukcesywnie będzie udostępniać łóżka dla pacjentów z Covid-19 do 60 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych.

W Radomiu:

·         szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 66 łóżek, w tym 10 miejsc respiratorowych, następnie od 2 listopada br. pełna gotowość w zapewnieniu 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19.

W Siedlcach:

·         szpital tymczasowy obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 10 miejsc respiratorowych.

Z uwagi na wzrost zakażeń Wojewoda podejmuje systematycznie decyzje, aby z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od 5 listopada br. 46 łóżek dla pacjentów z Covid-19 ma uruchomić szpital tymczasowy w Ostrołęce, aż do zapewnienia 192 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19. Natomiast od 18 października br. 30 łóżek dla pacjentów z Covid-19 uruchomił też SPZOZ w Przasnyszu (dla pacjentów z chorobami psychiatrycznymi). Ponadto, 20 października br. Instytut Onkologii zwrócił się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie liczby łóżek, w tym miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19 na oddziałach: chirurgii onkologicznej oraz intensywnej terapii przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie.

Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Obecnie  przygotowanych jest 1 040 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 96 miejsc respiratorowych, z czego zajęte są 654 łóżka, w tym 75 łóżek respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia są 422 miejsca, z czego zajętych jest 361 (stan na 21 października br.).

Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Szpital Południowy

W ostatnich tygodniach Wydział Zdrowia MUW odbył rozmowy z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Renatą Kaznowską oraz Członkiem Zarządu Spółki Solec Arturem Krawczykiem, dotyczące przygotowania szpitala tymczasowego w Warszawie do zwiększonej liczby hospitalizacji. Zarówno Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciel Zarządu Spółki Solec potwierdzili gotowość systematycznego uruchomienia kolejnych modułów dla pacjentów. Uchroni to pozostałe warszawskie szpitale przed nałożeniem na nie decyzji zapewniającej obowiązek przygotowania łóżek na potrzeby pacjentów z Covid-19.Zgodnie z przesłanym raportem, obecnieMiasto Stołeczne Warszawa udostępniło 260 łóżek, w tym 40 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 231 miejsc, w tym 36 łóżek respiratorowych (stan na 21 października br.).

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*