PRZYPOMINAMY: do końca lipca można składać wnioski o szacowanie strat po suszy

Zgodnie z raportem, opublikowanym wczoraj na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca, na terenie Ciechanowa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej. Wnioski o szacowanie szkód można należy składać do Urzędu Miasta.

Na terenie Ciechanowa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej dla kategorii gleb podatnych na suszę bardzo lekkich i lekkich gleb piaszczystych dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy  owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Formularze wniosku dostępne są w ratuszu, w pokoju nr 115 (tel. 23 674 92 35) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada/paszporty.

Producent rolny składając wniosek oświadcza, że nie dokona likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisję powołaną przez wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*