Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

Wczoraj szeregi mazowieckich terytorialsów powiększyły się o kolejnych ochotników, którzy złożyli przysięgę wojskową, rozpoczynając tym samym 3 – letni cykl szkolenia. Towarzyszyli im koledzy i koleżanki po szkoleniu wyrównawczym oraz absolwenci kursu podoficerskiego SONDA.
W minioną niedzielę, 19 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, złożyło przysięgę wojskową zasilając tym samym szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ. Nowo zaprzysiężonym towarzyszyli koleżanki i koledzy, którzy w czasie ferii zimowych odbyli szkolenie wyrównawcze przeznaczone dla rezerwistów.… dziś wypowiadając słowa roty przysięgi wojskowej dajecie dowód najwyższej gotowości
do poświęcen, przysięgacie służyć wiernie naszej Ojczyźnie, bronić jej niepodległości i
granic, krwi własnej, ani życia nie szczędzić – mówił podczas swojego wystąpienia ppłk
Kozłowski.
Oprócz przysięgi wojskowej tego samego dnia odbyło się również ślubowanie absolwentów
kursu podoficerskiego SONDA, którym zastępca Dowódcy Brygady, ppłk Dariusz
Kozłowski, wręczył mianowania na pierwszy stopień podoficerski.

Dzięki Waszemu poświeceniu i zaangażowaniu we własny rozwój, już niebawem obejmiecie pierwsze stanowiska służbowe w korpusie podoficerów. Wierzę, że osobiste predyspozycje oraz wiedza zdobyta podczas kursu, pozwoli Wam być dobrymi przywódcami – mówił ppłk
Kozłowski zwracając się do absolwentów kursu SONDA. Pogratulował nowo mianowanym wytrwałości i siły charakteru a także zwrócił uwagę na silną determinację, którą wykazali się
kursanci.
Podczas uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne żołnierzom, którzy podczas szkolenia podstawowego oraz kursu podoficerskiego osiągnęli najwyższe wyniki. Wśród nowych terytorialsów najlepszymi okazali się: szer. Jacek Trojanowski, szer. Jan Ciechomski, szer. Tomasz Wybraniec oraz szer. Agnieszka Mioduszewska, która zabrała głos w imieniu koleżanek i kolegów podsumowując szkolenie i dziękując kadrze instruktorskiej za
zaangażowanie i cierpliwość 16 dni – tyle nam wystarczyło by sprawdzić swój charakter, obnażyć swoje słabości, ale też rozbudzić pasję. Dla jednych była to przygoda, dla innych spełnienie marzeń, sprawdzenie siebie czy chęć oderwania się choć na chwilę od szarej codzienności. Czas szesnastki był dla nas okresem wielu wyzwań. Szkolenie wymagało nie tylko sprawności fizycznej, ale przede wszystkim determinacji, siły charakteru i wytrwałości w dążeniu do celu, jakim był ten dzień! – dzień przysięgi wojskowej! – mówiła Mioduszewska.
Prymusami kursu podoficerskiego SONDA został kpr. Mariusz Rostkowski, kpr. Tomasz Krawczyk oraz kpr. Ewa Marczyńska. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, uroczystość odbyła się bez udziału bliskich i
zaproszonych gości.
Kolejne szkolenie zarówno dla osób, które dotąd nie miały styczności z wojskiem jak i dla rezerwistów rozpocznie się 19 lutego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*