Przysięga żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Mławie

Ponad  50 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” zakończyło tegoroczną „szesnastkę” realizowaną w ramach projektu  „Wakacje z WOT”. W sobotę 17 września rekruci złożyli uroczystą przysięgę wojskową na Starym Rynku w Mławie. 

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w sobotę 17 września br. o godzinie 11:00 złożyli przysięgę wojskową. Uroczystość z pełnym ceremoniałem odbyła się  po raz pierwszy w Mławie, a zwieńczeniem jej była defilada pododdziałów 5 MBOT. Podniosłe słowa roty przysięgi „Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam…” wypowiedziało ponad pięćdziesięciu ochotników, którzy swoje szkolenie podstawowe ukończyli w ramach projektu „Wakacje z WOT”. 

To była już piąta przysięga w tym roku złożona na Sztandar 5 Mazowieckiej Brygady OT, a zarazem kolejna, która odbyła się poza koszarami jednostki wojskowej. Dowódca Brygady zwracając się do nowo zaprzysiężonych, wyraził dumę i satysfakcję z podjętej przez nich decyzji o założeniu munduru żołnierza Wojska Polskiego, która jest przejawem ich dojrzałości, a zarazem manifestacją gotowości do walki dla dobra ojczyzny. 

Podczas uroczystości odczytano list Ministra Obrony Narodowej, który skierował do żołnierzy składających przysięgę.

-Wierzę, że sumienną, wzorową służbą będziecie się przyczyniać do wzmacniania etosu naszego wojska i zwiększania bezpieczeństwa Polski. Żołnierze Wojsk Obrony terytorialnej aktywnie angażują się we wsparcie ukraińskich uchodźców, współpracują na rzecz zapewniania bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, służą pomocą wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ich obecność. Swoimi działaniami potwierdzają siłę i znaczenie tej wyjątkowej formacji Wojska Polskiego. Dziękuję Wam za zasilenie szeregów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.” – napisał wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 

Żołnierze 5 MBOT  przed złożeniem uroczystej przysięgi ukończyli intensywne szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które rozpoczyna cykl szkoleń w WOT. Potwierdzeniem ukończonego szkolenia był egzamin – „pętla taktyczna”. Praktyczny sprawdzian nabytych umiejętności w czasie „szesnastki” Terytorialsi zdali w miniony czwartek na placu ćwiczeń taktycznych Targonie. 

Kolejne szkolenia, zarówno dla nowych ochotników jak i rezerwistów z północnego Mazowsza rozpoczną się w Ciechanowie 7 października, 18 listopada, oraz 17 grudnia. We wszystkich batalionach lekkiej piechoty wyznaczeni są rekruterzy, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na pytania chętnych kandydatów do służby.  Kontakt do rekrutera, który pomoże przejść cały proces rekrutacji, można w szybki sposób odszukać pod adresem:www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl .

Źródło: 5 MBOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*