Przyznano środki na kulturę

Miasto przyznało kolejne środki na zadania publiczne organizacjom
pozarządowym. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent
rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r. w
budżecie przewidziano kwotę 150 tysięcy zł. Dotacje otrzymali:
Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

 1. Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia „Konkurs publicystyczno-literacki
  Cud nad Wisłą, cud nad Łydynią” – 3 000 zł
 2. Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe „Wydanie czasopisma Zapiski
  Ciechanowskie nr 11/2020” – 10 000 zł
 3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej „Wydanie książki pt. Publikacje
  TMZC w I 1957-2019” – 5 000 zł
 4. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „Żydowska uliczka” –
  program edukacyjny i organizacja wystawy Ciechanów przed II wojną światową:
  ludzie i architektura” – 8 000 zł
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie „Nauka dzieci i młodzieży na
  instrumentach dętych przy orkiestrze dętej OSP” – 4 000 zł

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność
lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.

 1. Polski Czerwony Krzyż „PCK kulturą łączy pokolenia” – 6 000 zł
 2. Stowarzyszenie pro Musica Scholarium „Obchody 100 rocznicy urodzin Św.
  Jana Pawła II” – 7 000 zł
 3. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich „Czwartkowe
  wieczory z poezją” – 6 000 zł
 4. Stowarzyszenie Wrzuć na Luz „Happening uliczny X Ciechanów wrzuć na luz i
  jeszcze plus” – 3 000 zł
 5. Stowarzyszenie Psychoart „Psycho Art FEST 4 Edycja” – 17 000 zł
 6. Stowarzyszenie Promień Sztuki „IV Ciechanowskie Wieczory Organowe” –
  7 000 zł
 7. Instytut Witkacego „20-lecie Teatru Exodus” – 13 000 zł
 8. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „VI Ciechanowskie
  Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka” – 6 000 zł
 9. Związek Literatów na Mazowszu „ XXV Ciechanowska Jesień Poezji”
  – 4 000 zł
 10. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni „Piknik historyczny Bunt Mazowsza” –
  12 000 zł
 11. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO „BANK CZASU” – 20 000 zł

Zadanie III. Promocja dorobku artystycznego.

 1. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuk „Wydawnictwo dla dzieci – Ciechanów moje
  miasto” – 7 000 zł

Zadanie IV. Podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności
lokalnych i współpracy międzynarodowej.

 1. Stowarzyszenie Psychoart „FantaAZJA – edycja II” – 5 500 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*