Ratusz z dofinansowaniem na odnowienie zabytkowego młyna

Władze miasta pozyskały 4 mln zł dofinansowania na realizację kolejnej
miejskiej inwestycji. Odnowę przejdzie zabytkowy młyn przy ul. Nadrzecznej.
Po remoncie i rozbudowie powstanie Park Kultury Młyn. Stworzona zostanie
również przestrzeń zielona oraz widokowa na obszarze do rzeki Łydyni. Dziś
(21 czerwca) Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miastu
wnioskowane środki finansowe.


Wsparcie Samorządu Mazowsza umożliwi miastu odnowienie zabytku, który w
ostatnich kilkudziesięciu latach był nieużytkowany i popadał w ruinę. Nowa
inwestycja ratusza umożliwi przywrócenie blasku młyna przy ul. Nadrzecznej,
nadanie mu nowych funkcji użytkowych oraz stworzenie kolejnej w Ciechanowie
funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Miasto jest na zaawansowanym etapie
przygotowań do realizacji prac. Trwa procedura przetargowa, której celem jest
wyłonienie wykonawcy inwestycji. Równocześnie podjęto zabiegi o pozyskanie
środków zewnętrznych.
Dziś Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dla Ciechanowa 4 mln zł
dofinansowania na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul.
Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych

 • etap II” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego
  rozwoju województwa mazowieckiego.
  – Prezydent Ciechanowa kolejny raz zaprezentował świetny pomysł na
  wykorzystanie zaplecza historycznego i walorów naturalnych otoczenia do
  wykreowania nowego potencjału dla miasta, a także całego regionu. To nie pierwsza
  inwestycja w Ciechanowie, która umożliwia zachowanie cennych zabytków
  Mazowsza przy jednoczesnym nadaniu im nowych funkcji. Po odnowieniu ten obiekt
  z pewnością będzie ważnym miejscem dla rozwoju gospodarki i kultury w
  województwie – zaznaczył Konrad Wojnarowski, radny Województwa
  Mazowieckiego.

  Rewitalizacja istniejącego młyna zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami
  konserwatora. Obejmie odnowienie zabytku, dobudowanie nowej części (budynek
  dwukondygnacyjny), w której znajdzie się m.in. wielofunkcyjna sala konferencyjna,
  restauracja i pomieszczenie dla startupów.

Nowe funkcje użytkowe zyska też teren zielony między ul. Nadrzeczną a rzeką
Łydynią, gdzie miasto stworzy strefę rekreacyjną z dojściem i punktem widokowym
na Zamek Książąt Mazowieckich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*