Rok funkcjonowania ciechanowskiej grupy SPEED

Przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach, niebezpieczne manewry — to najczęstsze wykroczenia, które popełniają kierowcy. Dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, nie ma miejsca na  drogach. O to by było ich jak najmniej, dbają policjanci z grupy „Speed”. Zapewniają oni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

W dniu 19 lipca minął rok odkąd została powołana na Mazowszu grupa „SPEED”. To wybrani policjanci drogówki, których zadaniem jest wychwytywanie najbardziej agresywnych zachowań na drodze. Policjanci wchodzący w skład policyjnych grup SPEED mają do dyspozycji nowoczesne pojazdy oraz nowoczesny sprzęt i przechodzą specjalistyczne szkolenia. Głównym zadaniem grupy jest zwalczanie agresywnych zachowań na drogach. Działania prowadzone są cyklicznie z dużą częstotliwością.
Cechą charakterystyczną patroli SPEED jest dynamiczna kontrola prędkości z pominięciem granic administracyjnych własnych jednostek. Patrole SPEED mogą pojawić się na każdej drodze na Mazowszu. Policjanci z grupy SPEED to doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego z 12 jednostek garnizonu mazowieckiego, mający do dyspozycji radiowozy wyposażone w system rejestracji wykroczeń drogowych. Wykorzystują również ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu.W skład Mazowieckiej Grupy Speed wchodzi również 5 funkcjonariuszy ciechanowskiego zespołu Speed z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Ciechanów.

W czasie rocznej działalności funkcjonariusze ciechanowskiego Speed-u dokonali  2572 kontrole pojazdów, podczas których ujawnili 2543 wykroczenia,  w tym 1334 przekroczenia dozwolonej prędkości z czego 32 kontrole dotyczyły przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50km/h, ponadto zatrzymali 46 praw jazdy w tym 28 za przekroczenie dozwolonej prędkości  w terenie zabudowanym  (50+)

Policjanci zatrzymali również 191 dowodów rejestracyjnych ( w tym 56 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny) oraz ujawnili 28 przestępstw dotyczących w większości kierowania w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pojazdami wbrew orzeczonemu przez Sąd zakazowi

Mamy nadzieję, że po roku działalności grupy speed, niektóre negatywne zachowania na drogach zostaną wyeliminowane. Policjanci z grupy SPEED każdego dnia pełnią służbę na drogach naszego powiatu dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

podkom. Ewa Brzezińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*