Rozdanie nagród: ,, Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy''!

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała już jedenastą edycję konkursu  plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywała się  pod  hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. 

Patronat honorowy nad konkursem objął :

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiGrzegorz Puda a w organizacji konkursu KASĘ wspierali m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Dyrekcje Szkół Podstawowych, Jednostki samorządu terytorialnego, lokalne lub regionalne mass Media.

Dzieci miały za zadanie wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną  w formacie A3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prace oceniane były w podziale na dwie kategorie wiekowe (klasa 0- III i IV – VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory artystyczne pracy.

Dzieci wykazały duże zainteresowanie konkursem, zaangażowały się w wykonanie prac, a Komisja Konkursowa w dniu 08.04.2021r. z pośród 247 prac uczniów z 20 szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego i dwóch gmin powiatu przasnyskiego, wybrała 6 laureatów konkursu oraz dodatkowo wyróżniła prace pięćdziesięciorga dwojga dzieci. 

Głównym organizatorem i fundatorem nagród w konkursie na Mazowszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie. 

Ponadto nagrody ufundowali współorganizatorzy konkursu czyli  niezawodnie Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegatura w Ciechanowie, Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział  w Ciechanowie. Do grona fundatorów nagród dołączył PKN Orlen oraz Sigma Max z Ciechanowa a nagrody specjalne ufundowali: Pan Minister Maciej Wąsik, Pani Poseł Anna Ewa Cicholska, Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych- Pan Rafał Romanowski, Wójt Gminy Regimin Pani Mariola Kołakowska, Wójt Gminy Opinogóra Pan Piotr Czyżyk, Wójt Gminy Ciechanów – Pan Marek Kiwit, Wójt Gminy Grudusk Pan Marek Piotrowicz, Wójt Gminy Sońsk Pan Jarosław Muchowski, Wójt Gminy Krasne Pan Michał Szczepański, Wójt Gminy Gołymin Pan Adam Piotr Budek, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Pan Łukasz Kapczyński, Wójt Gminy Czernice Borowe Pan Wojciech Brzeziński, Starosta Przasnyski – Pan Krzysztof Bieńkowski.

W pracach Komisji Konkursowej wsparły nas takie instytucje jak Starostwo Powiatowe w Ciechanowie (Pani Anna Dołęgowska), Mazowiecki Urząd Wojewódzki- Delegatura w Ciechanowie (Pani Anna Żebrowska), Mazowiecka Izba Rolnicza(Pan  Michał Żbikowski),Plastyk SP nr 7 Pani Hanna Długołęcka.

Laureaci XI edycji Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” 

I gr wiekowa ( 0 – III klasa )

  1. Zuzanna Kozłowska – klasa I – SP w Sońsku 
  2. Gabriela Czarnewicz – klasa III – SP w Regiminie
  3. Eliza Kamińska – klasa „0” – SP w Szulmierzu

II gr. wiekowa ( IV – VIII klasa )

  1. Wiktor Franckiewicz – klasa IV – SP w Opinogórze Górnej
  2. Natalia Łukasiak – klasa VIII – SP w Humięcinie
  3. Lena Mrozińska – klasa IV – SP w Grudusku 

Źródło: KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*