Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kategorii C dla druhów OSP

W czwartek 21 lipca 2022 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców „ORBITER” w Ciechanowie rozpoczęło się pierwsze szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kierowców – strażaków ratowników OSP na kategorię C.

Rozpoczęcia kursu dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Jarosław Nowosielski oraz z-ca naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie mł. bryg. Dominik Chodowicz.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W pierwszej turze szkolenia udział bierze łącznie 12 druhów OSP z powiatów:

– ciechanowskiego: 5 druhów OSP

– sierpeckiego: 2 druhów OSP

– płońskiego: 5 druhów OSP

Program jest w pełni finansowany z budżetu Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie jest związane z realizacją zobowiązań zawartych w Ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku.

 Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu druhowie OSP zdobędą uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, co będzie miało bezpośredni wpływ na zapewnienie gotowości operacyjnej.

fot/info KPPSP Ciechanów-Damian Kołpaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*