Rozpoczyna się budowa nowych miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Miasto zrealizuje kolejną inwestycję w obszarze dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Tym razem wzdłuż linii kolejowej utworzonych będzie blisko 100 miejsc parkingowych. Aktualnie niezagospodarowany teren o powierzchni prawie 3 tys. m2 będzie utwardzony i wyłożony kostką. Poza miejscami do parkowania będzie tam też droga manewrowa. Na części terenu posadzona zostanie zieleń. Dziś (20 października) w godzinach wieczornych parking zostanie zamknięty na czas realizacji robót.

Z nowych miejsc parkingowych będą mogli korzystać zarówno pasażerowie kolei, kupcy, jak i robiący zakupy w Hali Targowej „Bloki”.

Aktualnie niezagospodarowany teren o powierzchni blisko 3 tys. m2 zostanie utwardzony i wyłożony dwukolorową kostką. Parking będzie odwodniony. Dodatkowo powstanie droga manewrowa. Na części terenu zasiana zostanie trawa.

Zadanie ma dopełnić zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto zawarło z PKP stosowne umowy celem przejęcia terenu na własność oraz budowy parkingu wzdłuż linii kolejowej. Sama spółka kolejowa nie była zainteresowana, aby na swoim terenie zapewnić miejsca dla podróżujących.

W związku z rozpoczęciem prac dziś w godzinach wieczornych wykonawca robót ogrodzi teren, na którym realizowana będzie inwestycja. Osoby, które pozostawiły auta na terenie parkingu wzdłuż torów są proszone o ich odbiór, aby samochody nie zostały uszkodzone w trakcie prac budowlanych. 

Osoby podróżujące koleją, które pozostawiają auta przy dworcu na tym obszarze są proszone o nieparkowanie ich w wyznaczonych miejscach. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*