Rusza Mazowiecki Budżet Obywatelski. Sprawdź projekty zgłoszone z naszego regionu

Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi w618

Miejscowość Gładczyn jest trzecią co do liczby mieszkańców miejscowością w gm. Zatory liczącą 342 mieszkańców. Większa cześć mieszkańców korzysta z komunikacji zbiorowej oraz z miejscowego przystanku lecz aby dojść do miejsca zatrzymania autobusu muszą iść poboczem bardzo ruchliwej drogi i na tym poboczu oczekiwać na przyjazd autobusu.

Interaktywna bilioteka Projekt „Interaktywna biblioteka” zakłada doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii
w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Pozyskanie interaktywnych urządzeń umożliwi prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.
W ramach projektu Biblioteka planuje zakup Magicznego dywanu (4 szt.), Magicznej ściany (3 szt.) oraz Stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD (1 szt.) – urządzeń edukacyjnych, składających się
z aplikacji, quizów i gier edukacyjnych, łączących naukę z zabawą. Projekt zakłada również wyposażenie bibliotek w roboty edukacyjne (9 szt.) wraz z tabletami (27 szt.), maty kodujące (2 szt.) oraz drukarkę 3D (1 szt.).
Sprzęt ten pozwoli bibliotece na systematyczne prowadzenie warsztatów z zakresu projektowania 3D,
programowania dla dzieci i młodzieży, rozwijających logiczne myślenie oraz wspomagających naukę poprzez gry
i zabawy edukacyjne. Ponadto, z myślą o młodszych użytkownikach naszych bibliotek, Biblioteka planuje zakup
4 pakietów edukacyjnych do Magicznego dywanu, zestawu do karaoke, 3 globusów interaktywnych oraz 2
pakietów interaktywnych książek „Czytaj z Albikiem”.

“BEZPIECZNE ZEBRY”, czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615
i DW617 na terenie Ciechanowa

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano – wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 1 lub 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków.

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – budowa miejsc postojowych

Projekt przewiduje następujące etapy realizacji:

 • przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
 • budowa około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • montaż szlabanu wjazdowo – wyjazdowego na teren Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
  w Ciechanowie,
 • rewitalizacja terenów zielonych poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych,
 • montaż nowych ławek parkowych oraz koszy na śmieci.
  Zadania zaplanowane do realizacji projektu obejmują uzyskanie wszelkich potrzebnych pozwoleń oraz ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dzięki któremu zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlanych. Przetarg ogłoszony w tej formie

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika
wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo (do granicy z dz. nr ewid. 190, obręb 0015 Nowe Naruszewo). Lokalizacja inwestycji zobrazowana została na załączniku graficznym. w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 571

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w Ciechanowie
wnioskuję o wykonanie 14 Aktywnych przejść dla pieszych, w tym:
1) 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Ciechanowie, zlokalizowanych przy:
a) skrzyżowaniu z ul. Gostkowską – 1 przejście;
b) skrzyżowaniu z ul. Gabriela Narutowicza – 1 przejście;
c) I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego – 1 przejście;
d) skrzyżowaniu z ul. Leśną – 2 przejścia.
2) 6 przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie, zlokalizowanych przy:
a) skrzyżowaniu z ul. Kącką – 1 przejście;
b) rondzie Witolda Pileckiego – 2 przejścia;
c) Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego – 1 przejście;
d) skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną – 1 przejście;
e) skrzyżowaniu z ul. Śląską – 1 przejście.
3) 3 przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Przasnyskiej, Gruduskiej i Wojska Polskiego – skrzyżowanie o
ruchu kołowym (typu rondo).
Każde przejście zostanie wyposażone w:

 1. Lampę/lampy doświetlającą/e przejście;
 2. Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6;
 3. Czujniki ruchu;
 4. Aktywne punktowe elementy odblaskowe, pługoodporne;
 5. Białe pasy na czerwonym tle;
 6. Napisy typu: “odłóż smartfona”, “spójrz w lewo”.
  Inteligentne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści względem przejść klasycznych.

Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne
– doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia


Projekt pt. „Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia” to propozycja zajęć dla kierowców. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 6 godzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*