RUSZA PIERWSZY MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Lubisz działać? Masz duszę samorządowca? Chcesz mieć realny wpływ na rozwój regionu i jego mieszkańców? Zgłoś swoją kandydaturę do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nabór ruszył już 1 października.

– To nasza odpowiedź na prośby zgłaszane przez młodych mieszkańców Mazowsza. Dziś młodzież nie chce biernie przyglądać się temu, co dzieje się wokół nich. Chcą móc wziąć sprawy w swoje ręce i mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądała ich przyszłość. My z kolei chcemy poznać ich punkt widzenia i dać im szansę wprowadzenia słów w czyn – mówi marszałek Adam Struzik.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego będzie się składał z 51 radnych. Kandydatami na nich mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Wystarczy chcieć się zaangażować i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia i wysłać go na adres Fundacji Civis Polonus, która wspólnie z samorządem Mazowsza jest organizatorem sejmiku.

– Młodzi ludzie są bardzo aktywni i chcą działać na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn. Dajemy im możliwość podjęcia otwartej dyskusji, zaproponowania pomysłów i wypracowania sposobów ich realizacji. Zachęcam młodych mieszkańców Mazowsza do zgłaszania swoich kandydatur – dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez Wojewódzką Komisję Wyborczą oraz Okręgowe Komisje Wyborcze. W ich skład wejdą przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus. Wybory zostaną przeprowadzone w siedmiu okręgach wyborczych (lista w załączniku). Nabór potrwa od 1 do 25 października br. Zgłoszenia radnych oceniać będzie Wojewódzka Komisja Wyborcza. Najwyżej ocenieni kandydaci (w
liczbie maksymalnie 102) przejdą do II etapu – rozmów kwalifikacyjnych z Okręgowymi Komisjami Wyborczymi Listę radnych poznamy najpóźniej 30 listopada br.

Młodzieżowy sejmik będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że działają w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz. Ponadto będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego. Będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań.

Powołanie młodzieżowego sejmiku to sposób na zaktywizowanie młodzieży i zaangażowanie jej w życie społeczne i publiczne regionu. Udział w nim to doskonała okazja dla młodych ludzi na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz rozwój pasji i zainteresowań. Dla władz Mazowsza to szansa, aby poznać potrzeby i oczekiwania młodzieży, a także zachęcić ją do współpracy z organami samorządu terytorialnego.

– Nie będziemy dawać młodym radnym gotowych rozwiązań. To oni będą musieli pochylić się nad statutem i regulaminem sejmiku i sami wypracować zasady współpracy. To od nich zależeć będzie, czy i ile będzie
komisji sejmikowych, czym one będą się zajmować. Po wyłonieniu radnych całość spraw związanych z sejmikiem oddamy w ręce młodzieży. Będziemy oczywiście służyć pomocą i wsparciem, chcemy przekazywać sejmikowi do konsultacji projekty aktów prawnych – tak jak dziś przekazujemy je do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nie będziemy jednak niczego narzucać. Plan na dziś
zakłada kadencję do końca 2021 roku, a w jej ramach pięć sesji. Co będzie dalej – to już zależeć będzie od samej młodzieży – podsumowuje Tamara Borkowska, z-ca dyrektora departamentu organizacji UMWM.

Często pojawia się pytanie – dlaczego studenci nie mogą kandydować? Zgodnie z prawem osoby, które ukończyły 18. rok życia, mają bierne prawo wyborcze do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego. Wyszliśmy więc z założenia, że kluczowe jest stworzenie możliwości reprezentowani  swoich interesów i aktywności społecznej osobom, które takiego prawa jeszcze nie mają.

Szczegółowe informacje oraz zasady rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.dialog.mazovia.pl/mlodzi Pytania można również kierować do Fundacji Civis Polonus
(tel. 509 725 536 lub 22 827 52 49, e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl )

Od początku października w miastach subregionalnych odbywać się będą spotkania informacyjne dla osób
zainteresowanych kandydowaniem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Spotkania
odbędą się:
 3 października 2019 r. o godz. 15.30 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2;
 4 października 2019 r. o godz. 15.30 w Centrum Kultury Kadr w Warszawie, ul. Rzymowskiego 32;
 7 października 2019 r. o godz. 15.30 w Wolskim Centrum Kultury – Otwarta Kolonia, ul.
Górczewska 15;
 8 października 2019 r. o godz. 15.30 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5a;
 9 października 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie , ul. Skoczylasa 4;
 9 października 2019 r. o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie,
ul. Mleczarska 27;
 10 października 2019 r. o godz. 15.30 w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Płocku , ul. Kolegialna 19;
 11 października 2019 r. o godz. 16.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w warszawie , ul. Świętojerska 9;
 11 października 2019 r. o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w
Ostrołęce, ul. Rolna 30.

 

Biuro Prasowe
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*