Rusza pierwszy portal wiedzy dla organizacji ratujących żywność

Portal ratujemyzywnosc.pl, opracowany przez Federację Polskich Banków  Żywności w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to kolejny  krok na drodze do zminimalizowania w Polsce zjawiska marnowania żywności i  rozwoju wiedzy i kompetencji w tym zakresie wśród organizacji pomocowych w  kraju. Informacje zebrane na portalu ułatwią lokalnym organizacjom odbieranie  i przekazywanie nadwyżek żywności oraz poszerzanie wiedzy z zakresu m.in.  bezpieczeństwa żywności czy obowiązujących przepisów prawa. 

W całej Polsce aż 3 300 lokalnych i regionalnych instytucji współpracuje z Bankami  Żywności. Dla wielu z nich przekazywanie nadwyżek żywności to tylko jedna z form  wsparcia jakie oferują potrzebującym, w związku z tym nie zawsze dysponują  niezbędną wiedzą i kompetencjami do organizacji tego typu działań.  

Z tego powodu Federacja Polskich Banków Żywności, w ramach programu Aktywni  Obywatele – Fundusz Krajowy, opracowała portal ratujemyzywnosc.pl, który jest  pierwszym tego typu kompendium wiedzy o ratowaniu żywności oraz pomocy  żywnościowej, skierowanym głównie do organizacji pomocowych, poszukujących  informacji i porad w zakresie odbierania i przekazywania nadwyżek żywności.  

Budowa portalu to odpowiedź na wyzwania związane z wdrożeniem Ustawy o  przeciwdziałaniu marnowania żywności, która spowodowała zwiększenie liczby  sklepów przekazujących żywność na cele społeczne. Kluczowa okazała się  rozbudowa sieci organizacji pomocowych, które odbiorą żywność z krótkim terminem  ważności z pobliskiego sklepu i szybko przekażą ją osobom potrzebującym, a także  wzrost poziomu ich kompetencji i wiedzy na temat tych działań mówi Beata Ciepła,  Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.  

Na portalu znajduje się obszerna baza wiedzy oraz inspiracje zebrane od różnych  organizacji ratujących żywność. Osoby odwiedzające stronę ratujemyzywnosc.pl odnajdą informacje na temat m.in.: bezpieczeństwa żywności, prawnych aspektów  odbierania nadwyżek żywności, świadomej konsumpcji i produkcji. W dziale  „Inspiracje” dostępne są opisy dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu  ratowania żywności i włączenia społecznego. Powstała także zakładka, w której  użytkownicy znajdą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dotychczas nie było miejsca, w którym organizacja, chcąca włączyć się w ratowanie  żywności, mogła zdobyć wszystkie potrzebne informacje na ten temat. Portal  ratujemyzywnosc.pl to efekt współpracy sieci Banków Żywności oraz lokalnych  organizacji, które posiadają już doświadczenie w odbieraniu i przekazywaniu  żywności. Jest to przestrzeń do upowszechniania wiedzy i doświadczeń, budowana przez praktyków i ekspertów podsumowuje Beata Ciepła

Tekst: Łukasz Sołtysiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*