Ruszają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości gminy Ojrzeń

Gmina Ojrzeń przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów m. Młock Kopacze , Baraniec, Kałki, Luberadz, Luberadzyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała w tej sprawie została podjęta 30 marca br. Poniżej przedstawiamy załącznik graficzny do uchwały, który szczegółowo określa granice planu. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Ojrzeń w terminie do 14 maja br. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@ojrzen.pl (bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Źródło: UG Ojrzeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*