Ruszył nabór na stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Ruszyła VI edycja stypendiów dla szkół zawodowych. Aż 519 uczniów z Mazowsza ma szansę zostać stypendystami marszałka województwa mazowieckiego, a każdy z nich otrzymać w roku szkolnym 2020/2021 stypendium w wysokości ok. 5 tys. zł. Trzeba się śpieszyć – nabór wniosków trwa do 27 października br.

Samorząd Mazowsza od 2015 r. wspiera uczniów szkół zawodowych przyznając im stypendia, które mogą wykorzystać na swój dalszy rozwój. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik wspieranie uczniów w nauce to kluczowe zadanie samorządu województwa. – Od kilku lat przyznajemy stypendia dla uczniów szkół zawodowych. W ten sposób chcemy wspierać młodych ludzi w kształceniu i rozwijaniu swoich umiejętności zawodowych, ale też zainteresowań. Chcemy, aby nasza pomoc i wsparcie odpowiadały na potrzeby wciąż zmieniającego się rynku pracy – dodaje marszałek. W tym roku aż 519 uczniów ma szansę otrzymać stypendium w wysokości 5 tys. zł.

Kto może starać się o przyznanie stypendium?

O stypendia mogą starać się uczniowie szkół zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy nie ukończyli 24 roku życia i otrzymali promocję do następnej klasy, bądź ukończyli szkołę podstawową. Uczniowie klas I starający się o stypendium powinni mieć średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 5,25 oraz z 3 dowolnie wybranych przedmiotów nie niższą niż 5,00. Pozostali uczniowie wyższych klas powinni mieć średnią ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 4,50 oraz z 3 wybranych przedmiotów lub modułów zawodowych na poziomie nie niższym niż 5,00.

Jak ubiegać się o stypendium?

Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium należy założyć konto na stronie internetowej projektu www.stypendiazwodowe.oeiizk.plzarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium oraz przesłać go wraz z załącznikami w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamknięcia rejestracji na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Nabór wniosków trwa do 27 października br. do godz. 10:00.

Blisko 2,5 tys. uczniów już ze stypendium

Dotychczas w pięciu edycjach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” udział wzięło 2 439 uczniów szkół zawodowych, którzy otrzymali stypendia na łączną kwotę ponda 13 mln zł. To ogromne wsparcie zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Już od sześciu lat wspieramy w ten sposób rozwój uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Otrzymane środki mogą przeznaczyć na indywidualny rozwój, który później pomoże im w ścieżce zawodowej – dodaje. Uczniowie dzięki wsparciu samorządu województwa mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego. Dodatkowo stypendyści mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. -‑ Pomagamy w rozwijaniu pasji – podkreśla Krzysztof Skolimowski, przewodniczący komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego sejmiku województwa mazowieckiego i dodaje – Chcemy za pośrednictwem wsparcia finansowego umożliwić uczniom szkół zawodowych rozwijanie swoich talentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej: www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/.

Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*