Ruszyła budowa nowego miejskiego przedszkola

Nowy budynek dla dzieci zostanie zlokalizowany na niezabudowanej działce przy ul. Szwanke. Przedszkole będzie miało prawie 1000 m2 powierzchni użytkowej. Realizacja prac rozpoczęła się od budowy fundamentów pod obiekt, który zostanie wykonany w niskoemisyjnej technologii modułowej. Gotowe, zmontowane w fabryce elementy konstrukcyjne przyjadą na plac budowy jesienią. 

Oddziały przedszkolne o powierzchni ok. 60 m2 z oddzielnymi węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi będą zlokalizowane za obszerną strefą wejściową z sekcją poczekalni dla rodziców, powiązaną komunikacyjnie z korytarzem wewnętrznym oraz szatnią dla dzieci. W budynku znajdą się też pomieszczenia dla opiekunów, gabinety specjalistów oraz pomieszczenie związane z zapleczem kuchennym (z oddzielnym wejściem). Obiekt o kształcie zbliżonym do prostokąta z zewnątrz ozdobią m.in. perforacje elewacyjne.Inwestycja zakłada zniesienie barier architektonicznych i elementów utrudniających dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Teren nowego przedszkola będzie ogrodzony i oświetlony. Przy budynku wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne i parking dla ponad 30 aut. Pozostała część działki zostanie wyłączona z ruchu kołowego i stanowić będzie bezpieczną, zamkniętą strefę dla dzieci. Jej obszar będzie zagospodarowany elementami małej architektury oraz terenami pod place zabaw dla przedszkolaków. Powstanie też obszar zielony, gdzie założone będą trawniki, nasadzone krzewy i drzewa.

Miasto wybuduje też drogę dojazdową do obiektu. Istniejąca ulica K. Szwanke w ramach realizacji zadania poddana będzie częściowej przebudowie w celu wykonania nowego połączenia komunikacyjnego z nowoprojektowaną drogą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i kierowców wybudowane będą dodatkowe punkty oświetleniowe, ponadto przed przejściem dla pieszychna jezdni zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe.

Budowę realizuje firma Climatic Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w Regułach.

Koszt budowy to niemal 11 mln zł. Władze miasta pozyskały 4 mln zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Blisko 7 mln zł to środki z budżetu miasta.Miasto dwukrotnie starało się o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Polski rząd odmówił jednak wsparcia finansowego dla budowy przedszkola nie podając żadnego uzasadnienia takiej decyzji.

Źródło: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*