Są jeszcze szanse na wsparcie młodzieżowych rad. Trwa nabór uzupełniający!

Należysz do jednej z młodzieżowych rad dzielnic, gmin i powiatów na Mazowszu i chcesz wzmocnić jej działanie? A może chcesz powołać taką radę w nadchodzącym roku szkolnym? Samorząd Mazowsza pomoże zrealizować te cele! Do 12 lipca trwa nabór uzupełniający do programu wsparcia „Mazowsze dla młodzieży”.

Mazowieckie gminy i powiaty, a także dzielnice m.st. Warszawy mogą zdobyć nawet do 25 tys. zł na rozwój młodzieżowych rad gmin i powiatów.

Dofinansowanie może dotyczyć jednego lub kilku zadań m.in. organizowania i przeprowadzania kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej, podnoszenia kompetencji opiekunów młodzieżowych rad, a także działań informacyjno-promocyjnych. Za otrzymaną pomoc finansową młodzieżowe rady mogą również zakupić wyposażenie, które jest pomocne w ich działalności np. tablety, laptopy, drukarki itp.

Rolę młodzieżowych rad podkreśla marszałek Adam Struzik – Wspieramy młodych ludzi, by uczyli się odpowiedzialności obywatelskiej i mieli to poczucie, że mają wpływ na to, co dzieje się w województwie, w powiecie czy gminie i po to, żeby kreowali różnego rodzaju programy, wydarzenia i działania.

W ramach naboru uzupełniającego do programu „Mazowsze dla młodzieży” wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Wyjątek stanowi Miasto Stołeczne Warszawa, które może złożyć jeden wniosek na każdą dzielnicę. Aby uzyskać wsparcie należy przygotować wniosek zgodnie ze wzorem, który dołączony jest do uchwały. Wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy przy kontrasygnacie skarbnika gminy/powiatu/miasta.

W zeszłym roku dofinansowanie z programu „Mazowsze dla młodzieży” dostały m.in. Miasto i Gmina Łosice, Gmina Izabelin, Gmina Michałowice, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy. Łącznie radni województwa przeznaczyli wtedy na ich inicjatywy 1 mln zł z budżetu Mazowsza.

Więcej o programie oraz wzór wniosku na stronie: Mazowsze dla młodzieży – nabór uzupełniający – Witryna Mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*