Samorząd Mazowsza wspiera młodzieżowe rady

Radni województwa mazowieckiego przeznaczą blisko 94 tys. zł dofinansowania na realizację 5 projektów młodzieżowych rad z regionu ciechanowskiego.

Młodzieżowe Media czy Powiat Płoński dla młodzieży – to przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży”. Kwota wsparcia z budżetu województwa to blisko 94 tys. zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, jest to dobry sposób, aby wspierać i upowszechniać ideę samorządową wśród młodzieży. – Udział młodych ludzi w życiu publicznym i społecznym jest bardzo ważny. To świeże spojrzenie na wiele tematów, energia do działania i silna motywacja do zmieniania najbliższego otoczenia na lepsze. Dostrzegamy to i zachęcamy do aktywności. Oprócz dofinansowania, młodzież zawsze może liczyć na pomoc i doradztwo doświadczonych samorządowców.

O wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy, w których strukturach już działają rady młodzieżowe, ale także te, które planują w tym roku taką powołać. – Dofinansowanie pozwoli na wzmocnienie kompetencji młodych samorządowców. Da im też szansę na realizację ważnych dla środowisk młodzieżowych pomysłów – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym, wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego, a także podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych. W sumie samorząd województwa pomoże zrealizować 44 inicjatywy w całym regioniena łączną kwotę ponad 889,5 tys. zł.

 

Można jeszcze składać wnioski

Program „Mazowsze dla Młodzieży” cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego ruszył nabór uzupełniający, który potrwa do 12 lipca br. Do wykorzystania jest jeszcze prawie 260,5 tys. zł. Wnioski mogą składać samorządy lokalne, które chcą rozwijać kompetencje młodzieżowych rad i ich opiekunów. Szczegóły naboru na stronie samorządu województwa mazowieckiego w sekcji komunikaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*