Sejmik Mazowsza pomoże w zakupie autobusów szkolnych

Gminy z subregionu ciechanowskiego otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze autobusy dla szkół”. To efekt pilotażu, na który samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. Co ważne, wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie.

„Mazowsze autobusy dla szkół” to jeden z projektów realizowanych przez samorząd województwa. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, jego celem jest pomoc gminom z Mazowsza w realizacji obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do szkół.  Wsparcie polega na udzieleniu dotacji na zakup nowych autobusów przeznaczonych do realizacji ustawowego obowiązku gmin związanego z dowozem dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, do szkół – dodaje.

W subregionie ciechanowskim dofinansowanie na zakup autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół otrzymały trzy gminy: Kuczbork-Osada (pow. żuromiński), Strzegowo (pow. Mławski) i Pokrzywnica (pow. pułtuski). Otrzymały one maksymalną kwotę dofinansowania przeznaczoną w tegorocznym naborze, czyli po 300 tys. zł.

W naborze do projektu „Mazowsze autobusy dla szkół” wpłynęło 46 wniosków. Można było pozyskać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł na pokrycie maksymalnie 70 proc. kosztów netto zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*