Sieć internetowych świetlic na Mazowszu!

Pełną parą działa już na Mazowszu sieć 174 świetlic internetowych. Lokalne Centra Kompetencji na dobre wpisały się w krajobraz województwa. Mieszkańcy Mazowsza otrzymują w nich informatyczne wsparcie np. w poszukiwaniu pracy, podnoszeniu kompetencji i korzystaniu z e-usług. Świetlice odwiedziło już ponad 150 tys. mieszkańców Mazowsza!

W powiecie ciechanowskim działają dwie świetlice z bezpłatnym dostępem do szerokopasmowego Internetu. Punkty LCK funkcjonują w Ciechanowie na ul. Fabrycznej oraz w miejscowości Grudusk.

Ze świetlic wyposażonych m.in. w nowoczesny sprzęt komputerowy, ksero, drukarkę 3D, projektor czy aparat fotograficzny korzystają również mieszkańcy sąsiednich powiatów. W powiecie płońskim działa 11 Lokalnych Centrów Kompetencji, w przasnyskim i żuromińskim po 5, a w powiatach mławskim i pułtuskim zlokalizowano po dwie świetlice. Łącznie w regionie ciechanowskim funkcjonuje 27 punktów LCK. W każdej ze świetlic jest sześć stanowisk komputerowych – pięć dla użytkowników i jedno dla pracownika obsługi. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie mieszkańców w pisaniu CV i wypełnianiu druków urzędowych. Lokalne Centra Kompetencji stały się również miejscem nauki i pracy. Korzystają z nich dzieci, przygotowując się do lekcji, ale też bezrobotni, szukając ofert pracy w Internecie. W świetlicach organizowane są również szkolenia i kursy, które pomagają zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.

Projekt LCK to wspaniała alternatywa i szansa dla naszych mieszkańców, którzy mogą, korzystając z Internetu, poszukiwać pracy, ważnych dla siebie informacji i efektywnie spędzać swój wolny czas. Cieszę się, że program LCK działa w naszej gminie i budzi wielkie zainteresowanie wśród naszej lokalnej społecznościmówi Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na Mazowszu utrudniony dostęp do Internetu ma aż 1.150.000 osób. To blisko 1/5 mieszkańców województwa. Świetlice internetowe są szansą na poprawę warunków życia i pracy na terenach wiejskich i w małych miastach.
Budowa sieci Lokalnych Centrów Kompetencji na Mazowszu wraz z portalem www.mazowszanie.eu jest częścią projektu „M@zowszanie”. Koszt wyposażenia jednej świetlicy wyniósł ok. 50 tys. zł. Budżet całego projektu wyniósł ponad 21.000.000 zł. Projekt, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza, został w 85% sfinansowany przez Unię Europejską. 14% kosztów kwalifikowanych pokryły środki z budżetu Państwa, a pozostały 1% i koszty niekwalifikowane samorząd województwa.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*