SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO DIECEZJAN Z OKAZJI 30. ROCZNICY WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II W PŁOCKU

Drodzy Diecezjanie!


Dnia 7 czerwca minie trzydzieści lat od pamiętnej, historycznej wizyty papieża Polaka
w Płocku w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa: „Bogu
dziękujcie, Ducha nie gaście”. Jan Paweł Wielki przypomniał nam wówczas treść Dekalogu i
przykazania miłości. W stolicy naszej diecezji wspominano również objawienia Jezusa
Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, męczeńską śmierć dziś błogosławionych: abpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego oraz zamknięto 42. Synod
Diecezjalny. Szlak pielgrzymki objął płytę stadionu Wisły Płock, plac przed Wyższym
Seminarium Duchownym, Zakład Karny (jedyne więzienie w Polsce, odwiedzone przez
papieża), Bazylikę Katedralną i wzruszające spotkanie w domu biskupów płockich, z którego
dwóch okien papież przemówił do pielgrzymów.
Na początku czasu transformacji ustrojowej i społecznej św. Jan Paweł II chciał
uwrażliwić nas na konieczność liczenia się z Bogiem i Jego prawem w podejmowanych
reformach. W czasie homilii podczas Mszy św., której transmisja była także inauguracją
działalności Radia Diecezji Płockiej, pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce,
Ojciec Święty zachęcał zebranych: „[…] serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z was i
nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy,
żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej
ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali
społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask
naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość
w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w
ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona
źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i
prawdziwego rozwoju” (Płock, 7 czerwca 1991 r.). Po trzydziestu latach widzimy, jak bardzo
prorocze były to słowa.
Zapraszam Was, Kochani Bracia i Siostry, do włączenia się w tegoroczne diecezjalne
dziękczynienie za papieską pielgrzymkę do Grodu Krzywoustego. Nasze świętowanie
rozpoczniemy w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii pw. św. Jadwigi w Płocku
w niedzielę, 6 czerwca br., czuwaniem modlitewnym o godz. 14.30, prowadzonym przez
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza
św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha
Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi także Słowo Boże. Następnie przejdziemy na Plac
Celebry w pobliżu Orlen Areny w Płocku, gdzie zostanie odsłonięty i poświęcony nowy
pomnik, upamiętniający papieską pielgrzymkę, sfinansowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego Płocka, wykonany według projektu prof. Stanisława Słoniny.
Zapraszam serdecznie do koncelebry wszystkich księży, którzy wówczas
przygotowywali papieską pielgrzymkę i organizowali przyjazd wiernych z całej diecezji.
Liczę na obecność sióstr zakonnych, alumnów seminarium duchownego, osób życia
konsekrowanego, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, pocztów
sztandarowych, osób zaangażowanych w budowę pomnika i wszystkich, którzy chcą
wspomnieć tamto historyczne wydarzenie. Z uwagi na wymogi sanitarne będzie możliwe
uczestniczenie w liturgii także na zewnątrz kościoła oraz za pomocą transmisji.
Kochani Diecezjanie! Nie gaśmy Ducha, zapalonego na Mazowszu w czasie
papieskiej wizyty, za którą dziękujemy Bożej Opatrzności. Owocem tamtego spotkania było
wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obrazu Jezusa

Miłosiernego we wszystkich parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, a także działalność
Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jan Paweł Wielki wyznał wówczas: „Mam nadzieję w
miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie”. Niech ta sama nadzieja wypełnia nasze serca w
miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. Przez wstawiennictwo św. Papieża Polaka
zawierzamy Chrystusowi na nowo losy naszej diecezji i naszej Ojczyzny.
Na czas radosnego świętowania z serca Wam błogosławię w imię Ojca † i Syna, i
Ducha Świętego. Płock, dnia 30 maja 2021 r. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Wasz Biskup Piotr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*