Służby ratownicze szkolą WOT [FOTO]

Wsparcie służb ratowniczych podczas masowych wypadków
komunikacyjnych to jedno z zadań realizowanych w ramach szkoleń
przeciw kryzysowych, które na trzy miesiące zostały włączone do programu szkolenia żołnierzy WOT.
W ramach comiesięcznych szkoleń rotacyjnych żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, oprócz podtrzymywania zdolności bojowych szkolą się również w zakresie wsparcia innych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym.
Wspólne ćwiczenia z WOPR, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną czy Policją przygotowują żołnierzy do podejmowania działań na wypadek wystąpienia podtopień i powodzi, huraganów, pożarów wielkoobszarowych czy katastrof w ruchu lądowym. Te ostatnie były tematem szkolenia, które zostało zorganizowane w kompanii saperów stacjonującej w ciechanowskich koszarach.
W miniony weekend saperzy w ramach weekendowej „rotacji” mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa, OSP Gąsocin oraz specjalistów ratownictwa technicznego ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem zajęć było przygotowanie żołnierzy 5 Mazowieckiej
Brygady Oborny Terytorialnej do podejmowania w sposób interwencyjny działań ratowniczych, osobom poszkodowanym w masowych zdarzeniach drogowych czy kolejowych. Prowadzone przez nas zajęcia mają formę warsztatową, głównym tematem jest szeroko pojęte ratownictwo techniczne a dokładnie ratownictwo na drogach. Przerabiamy wszystkie
punkty, które są logiką akcji ratownictwa na drogach. Mówimy o pojazdach na kołach, pojazdach na boku, pojazdach na dachu. Wszystko jest dostosowane do wyposażenia i umiejętności żołnierzy na tym etapie – mówi mł. bryg. Rafał Podlasiński, główny specjalista ds. wyszkolenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – takie umiejętności i taka wiedza, bez
względu na mundur a nawet u osób cywilnych są jak najbardziej wskazane. Wspólnym mianownikiem każdych działań tego typu jest pomoc osobom poszkodowanym zarówno na drogach w komunikacji drogowej jak i kolejowej. W przypadku dużych zdarzeń o charakterze masowym, taka wiedza i umiejętności żołnierzy mogą być z powodzeniem wykorzystywane
jako wsparcie innych służb ratowniczych – dodaje.


Podczas niedzielnego szkolenia żołnierze uczyli się m.in. podstaw stabilizacji pojazdów, podstaw zarządzania szkłem, zasad bezpieczeństwa z tym związanych, nadawania priorytetów ratowniczych oraz uzyskiwania dostępu do poszkodowanych przy różnych konfiguracjach ułożenia pojazdu. Mieli również możliwość nauki obsługi specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego w zakresie ratownictwa na drogach, tj. sprzętu burzącego, hydraulicznego oraz pneumatycznego.
Strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa szkolili żołnierzy w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych – uczymy postępowania przy wypadkach drogowych, jak skutecznie pomóc osobie poszkodowanej, jak bezpiecznie ewakuować ją z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz udzielić jej podstawowej pomocy medycznej – tłumaczy asp. Sławomir Skibiński z PSP Ciechanów.
Zagadnienia związane z działaniami przeciw kryzysowymi będą obecne podczas szkoleń żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, do końca września.
Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią uzupełnienie potencjału obronnego Polski. W szczególności ich misją jest bronić i wspierać lokalne społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Obecnie w
5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.


Szczególne podziękowania składamy Panu Damianowi Podleckiemu, właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów „Szrocik” z Pęchcina, za udostępnienie terenu oraz pojazdów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*