Służby ratownicze szkolą WOT [FOTO]

Wsparcie służb ratowniczych podczas masowych wypadków
komunikacyjnych to jedno z zadań realizowanych w ramach szkoleń
przeciw kryzysowych, które na trzy miesiące zostały włączone do programu szkolenia żołnierzy WOT.
W ramach comiesięcznych szkoleń rotacyjnych żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, oprócz podtrzymywania zdolności bojowych szkolą się również w zakresie wsparcia innych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym.
Wspólne ćwiczenia z WOPR, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną czy Policją przygotowują żołnierzy do podejmowania działań na wypadek wystąpienia podtopień i powodzi, huraganów, pożarów wielkoobszarowych czy katastrof w ruchu lądowym. Te ostatnie były tematem szkolenia, które zostało zorganizowane w kompanii saperów stacjonującej w ciechanowskich koszarach.
W miniony weekend saperzy w ramach weekendowej „rotacji” mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa, OSP Gąsocin oraz specjalistów ratownictwa technicznego ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem zajęć było przygotowanie żołnierzy 5 Mazowieckiej
Brygady Oborny Terytorialnej do podejmowania w sposób interwencyjny działań ratowniczych, osobom poszkodowanym w masowych zdarzeniach drogowych czy kolejowych. Prowadzone przez nas zajęcia mają formę warsztatową, głównym tematem jest szeroko pojęte ratownictwo techniczne a dokładnie ratownictwo na drogach. Przerabiamy wszystkie
punkty, które są logiką akcji ratownictwa na drogach. Mówimy o pojazdach na kołach, pojazdach na boku, pojazdach na dachu. Wszystko jest dostosowane do wyposażenia i umiejętności żołnierzy na tym etapie – mówi mł. bryg. Rafał Podlasiński, główny specjalista ds. wyszkolenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – takie umiejętności i taka wiedza, bez
względu na mundur a nawet u osób cywilnych są jak najbardziej wskazane. Wspólnym mianownikiem każdych działań tego typu jest pomoc osobom poszkodowanym zarówno na drogach w komunikacji drogowej jak i kolejowej. W przypadku dużych zdarzeń o charakterze masowym, taka wiedza i umiejętności żołnierzy mogą być z powodzeniem wykorzystywane
jako wsparcie innych służb ratowniczych – dodaje.


Podczas niedzielnego szkolenia żołnierze uczyli się m.in. podstaw stabilizacji pojazdów, podstaw zarządzania szkłem, zasad bezpieczeństwa z tym związanych, nadawania priorytetów ratowniczych oraz uzyskiwania dostępu do poszkodowanych przy różnych konfiguracjach ułożenia pojazdu. Mieli również możliwość nauki obsługi specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego w zakresie ratownictwa na drogach, tj. sprzętu burzącego, hydraulicznego oraz pneumatycznego.
Strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Ciechanowa szkolili żołnierzy w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych – uczymy postępowania przy wypadkach drogowych, jak skutecznie pomóc osobie poszkodowanej, jak bezpiecznie ewakuować ją z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz udzielić jej podstawowej pomocy medycznej – tłumaczy asp. Sławomir Skibiński z PSP Ciechanów.
Zagadnienia związane z działaniami przeciw kryzysowymi będą obecne podczas szkoleń żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, do końca września.
Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią uzupełnienie potencjału obronnego Polski. W szczególności ich misją jest bronić i wspierać lokalne społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Obecnie w
5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.


Szczególne podziękowania składamy Panu Damianowi Podleckiemu, właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów „Szrocik” z Pęchcina, za udostępnienie terenu oraz pojazdów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*