Specjaliści grup poszukiwawczo – ratowniczych szkolili się w 5 Brygadzie

W Brygadach Obrony Terytorialnej już od blisko 3 lat funkcjonują Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze. W miniony weekend w 5 Brygadzie OT odbyło się specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla członków takiego zespołu. 

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego. W siłach zbrojnych są one wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej. System taki został wprowadzony w 2018 roku. Wcześniej zadania takie realizowały grupy naziemnego poszukiwania wydzielane z wojsk operacyjnych. Za wprowadzonymi zmianami, czyli przeniesieniem zadań poszukiwawczo – ratowniczych w domenie lądowej na Wojska Obrony Terytorialnej, przemawiał aspekt terytorialności, równomiernego pokrycia terenu Polski przez pododdziały WOT i lokalny charakter formacji. NZPR-y są oczywiście włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search And Rescue – poszukiwanie i ratownictwo lotnicze).

Celem kursu było specjalistyczne przygotowanie żołnierzy WOT do realizacji zadań w ramach wsparcia działań służby ASAR, rozwijanie umiejętności realizacji poszukiwań terenowych przy wykorzystaniu różnych metod. Żołnierze przeszli także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Część praktyczna kursu odbyła się na terenach leśnych nadleśnictwa Przasnysz w leśnictwie Grzybowo. Szkoliło się ponad 50 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT, 

NZPR-y przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. Ideą działania NZPR jest wparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Wydzielony w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy realizuje zadania w stałym rejonie odpowiedzialności Brygady czyli na terenie północnego Mazowsza. W razie potrzeby NZPR jest aktywowany i kierowany w rejon wypadku/katastrofy lotniczej lub masowej oraz koordynowany przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (RCC – Rescue Coordination Centre), usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Głównym celem wspólnych działań jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Zespół wydzielany z 5MBOT jest w 2-godzinnym systemie gotowości do działania.

Rozwój zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego stanowi jeden z głównych priorytetów WOT, w tym także 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecnie w Brygadzie służy ponad 2 tys. żołnierzy. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych ten potencjał może być  efektywnie wykorzystywany, a terytorialny charakter formacji, znajomość terenu na którym służą terytorialsi, jest jej olbrzymim atutem, który daje możliwość podejmowania szybkich i sprawnych działań.

Źródło/foto: 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*