Spotkania prezydenta z mieszkańcami w 2021 r. w nowej formule

Coroczne spotkania prezydenta z mieszkańcami wpisały się już na stałe w funkcjonowanie urzędu miasta. Jak informuję ciechanowski magistrat:

“W tym roku tradycyjne spotkania osiedlowe, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, przyjmą nową formułę. Podsumowanie działań z poprzedniego roku już zostało udostępnione poprzez nagranie wideo z prezentacją, a jeszcze w lutym odbędzie się spotkanie online z władzami miasta, urzędnikami i przedstawicielami miejskich instytucji”

Tegoroczne spotkania osiedlowe w formule online będą podzielone na dwie części. Pierwsza to podsumowanie 2020 roku w formie nagrania z prezentacją – sprawozdania ze zrealizowanych przez miasto działań. Jest ono dostępne pod na profilu YouTube Urzędu Miasta Ciechanów (link: https://youtu.be/9pHS99F7ABY). Drugą część stanowiło będzie spotkanie online z prezydentem, pracownikami ratusza oraz przedstawicielami podmiotów podległych miastu. Będzie ono transmitowane online. Głos będzie można zabrać poprzez komentarze na żywo w trakcie transmisji.
Prośby, sugestie, uwagi można już teraz przesyłać na adres e-mail:
wks@umciechanow.pl. W trakcie spotkania online przedstawiciele ratusza będą się do nich odnosić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*