Spotkanie konsultacyjne dot. obszaru rewitalizacji

8 czerwca o godz. 16.00 w Kamienicy W18 (II piętro) odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami. Jego celem jest przedstawienie i omówienie złożonych wcześniej w formie fiszek projektowych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podsumowanie spacerów badawczych.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu 8 czerwca są proszone o kontakt telefoniczny pod nr: 23 674 92 52, 23 674 92 50 lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: m.piecychna@umciechanow.pl do dnia 6 czerwca 2022 r.

Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zamieszkujące lub prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji:

– osiedle „Bloki” wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz częścią osiedla „Kargoszyn” w rejonie zbiornika wodnego „Kanały”,

– osiedle „Śródmieście” wraz z placem Jana Pawła II i terenem Szkoły Podstawowej nr 1,

– osiedle „Osada Fabryczna” wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz terenem targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*