Starostwo Powiatowe w Ciechanowie otrzymało Znak Jakości Przyjazny Urząd.

Kapituła konkursu złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej przyznała Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie godło „Przyjazny Urząd”.

Konkurs promuje  jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby celne itp.), które cechują się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. 

Jest to również docenienie zmian organizacyjnych, jakości obsługi Interesantów, podnoszenia kwalifikacji pracowników czy budowania partnerskich i rzetelnych relacji z Instytucjami i Partnerami Zewnętrznymi.

fot:PC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*