Stypendia Marszałka rozdane[FOTO]

Znamy już tegorocznych laureatów programów stypendialnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka”. Wśród nich jest 110 uczniów z subregionu ciechanowskiego. Każdy z nich przez cały rok szkolny będzie otrzymywać stypendium w wysokości ok. 500 zł miesięcznie. W sumie na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły blisko 5 mln zł. Dziś ze zdolną młodzieżą z subregionu
ciechanowskiego spotkał się marszałek Adam Struzik.

– Programy stypendialne to docenienie pracy uczniów z Mazowsza. Trafiają do najzdolniejszych młodych ludzi, tym samym ułatwiając im indywidualny rozwój i dalszą ścieżkę edukacyjną. Stypendia to dobry
sposób, aby wspierać i zachęcać ich do realizacji marzeń. W końcu to oni są przyszłością naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.
W tym roku szkolnym wsparcie w ramach obydwu projektów otrzyma w sumie 994 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza – 476 ze szkół podstawowych i ogólnokształcących oraz 518 ze szkół zawodowych. Każdy
z nich otrzyma miesięcznie ok. 500 zł (w zależności od programu). 110 tegorocznych stypendystów pochodzi z subregionu ciechanowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*