Święto Policji - kilka najważniejszych danych podsumowujących pracę mazowieckich policjantów

24 lipca obchodzone jest w Polsce Święto Policji. Data ta nawiązuje do tradycji przedwojennych – tego dnia w 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej powołał do istnienia Policję Państwową. Z tej okazji kilka najważniejszych danych podsumowujących pracę mazowieckich policjantów.

W 2019 r. w województwie mazowieckim Policja odnotowała 115,0 tys. przestępstw, co stanowiło 14,4% przestępstw w kraju. Liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych była o 1,9% wyższa niż w 2018 r. W przeliczeniu na 10 tys. ludności liczba ta wyniosła 212 i była wyższa o 3 pkt. niż rok wcześniej.

Zmniejszyła się skuteczność wykrywania sprawców przestępstw: w 2019 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł 62,7% i w stosunku do 2018 r. zmniejszył się o 1,9 p. proc.

Na drogach województwa mazowieckiego w 2019 r. Policja zarejestrowała 3,8 tys. wypadków drogowych. W ich wyniku 469 osób poniosło śmierć, a 4391 zostało rannych. W porównaniu z rokiem poprzednim mniej było wypadków drogowych i osób rannych, przybyło za to ofiar śmiertelnych.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego najlepiej obrazuje liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków: w 2019 r. wskaźnik ten był o 1 pkt wyższy niż w 2018 r. Natomiast liczba osób rannych w przeliczeniu na 100 wypadków od 2016 r. sukcesywnie maleje i w 2019 r. wyniosła 115.

źródło:GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*