Szczególne zasady zwrotu biletów

Ze względu na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym Koleje Mazowieckie wprowadzają nowe zasady zwrotu biletów.

Szczególne zasady uwzględniają zwroty zarówno biletów papierowych, jak i tych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej. Zwroty należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe ważne na pociągi KM dotyczą następujących przypadków:

  • przy braku potwierdzenia sprzedaży za bilety opłacone kartą płatniczą,
  • w przypadku wniosków przesłanych przez podróżnych elektronicznie,
  • w przypadku wniosków dotyczących zwrotów biletów okresowych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej.

Szczegółowe informacje na temat zasad zwrotu:

W odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

1) całkowicie niewykorzystanych;

2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, na podstawie pisemnego wniosku

W przypadku:

  1. braku potwierdzenia sprzedaży za bilety opłacone kartą płatniczą – dopuszcza się możliwość zwrotu należności za bilety opłacone bezgotówkowo po przedstawieniu potwierdzenia płatności z wyciągu bankowego, na którym widnieje numer karty płatniczej; 
  2. wniosków przesłanych przez podróżnych elektronicznie, umożliwia się zwrot na podstawie załączonej kopii biletu. Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii do własnoręcznego w sposób trwały przekreślenia po przekątnych czołowej strony biletu, trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznego w sposób uniemożliwiający odczytanie) i dokonania równolegle do linii przekreślenia adnotacji „ZWROT”;
  3. wniosków dotyczących zwrotów biletów okresowych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, w związku z brakiem możliwości usunięcia zapisu biletu z pamięci elektronicznej karty, numer biletu zostanie zastrzeżony. 

Ponadto w odstępstwie od postanowień § 13 RP-KM podróżni mogą dokonać zwrotów biletów wydanych wg oferty przejazd grupowy (bez potrącenia odstępnego).

Źródło: KM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*