Szpital w Ciechanowie partnerem RIT

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie będzie mógł aplikować o środki unijne w ramach RPO WM na lata 2014-2020. To wszystko dzięki aktualizacji Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ciechanowskiego zawartej w uchwale podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor szpitala Andrzej Kamasa wystąpił z prośbą o poszerzenie partnerstwa oraz o powiększenie Planu Inwestycyjnego RIT o trzy projekty ściśle związane z inwestycjami w infrastrukturę ochrony zdrowia. Projekty ciechanowskiego szpitala zostały pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wszyscy partnerzy zaakceptowali zmiany w dokumencie. Zakres uwzględnionych inwestycji obejmuje m.in.: zakup aparatury i sprzętu medycznego do świadczenia usług zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z adaptacją pomieszczeń (m. in. zakup tomografu komputerowego z opcją kardiologiczna, aparatu USG, zestawu 14 kardiomonitorów z 2 monitorami centralnymi), zakup sprzętu medycznego do świadczenia usług zdrowotnych w zakresie onkologii wraz z adaptacją pomieszczeń (m.in. zakup wyposażenia do pracowni cytostatyków) oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń – m.in. zakup tomografu komputerowego (64-rzędowy, 128 warstw), rezonansu magnetycznego (1,5 Tesli), angiografu, mammografu cyfrowego.

Poza trzema projektami szpitala, ogółem w RIT subregionu ciechanowskiego znalazło się 31 projektów, zgłoszonych przez osiem samorządów (Ciechanów, Mława, Pułtusk, powiat ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński). W sumie miasto Ciechanów w ramach RIT uwzględniło 9 projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*