UWAGA ZMIANY! Jak teraz wygląda badanie techniczne pojazdów?

13 listopada br. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ruchu drogowym dotyczące badań technicznych pojazdów i Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).
Opłata za przegląd ma być pobierana przed jego rozpoczęciem. Wyjątek stanowić będą jedynie rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Wówczas opłata za przegląd będzie uiszczana po wykonaniu badań.
Kolejne zmiany dotyczą samego wyniku przeglądu. Jeżeli diagnosta znajdzie usterkę w aucie, będzie wówczas zobligowany do określenia wyniku przeglądu jako negatywnego i przekazania go do CEP wraz z kodem usterki. Jeżeli chodzi o właściciela auta to w takiej sytuacji, nie może on liczyć na zwrot pieniędzy za wykonany przegląd. W okresie 14 dni musi usunąć znalezioną usterkę i ponownie wykonać badania pod jej kątem. Koszt wtórnej weryfikacji waha się od 13 do 36 zł. Jeżeli natomiast termin 14 dni zostanie przekroczony, wówczas trzeba będzie wykonać ponownie przegląd, co skutkuje opłatą w pełnym zakresie, jak za badanie pierwotne. Obecnie za przegląd auta osobowego (brak  instalacji gazowej) płacimy  99 zł.  Przegląd auta z instalacją LPG/CNG kosztuje 162 zł.

Kolejną ważną informacją jest fakt, że 20 maja 2018 r. mają  wejść w życie przepisy przewidujące podwyżkę stawki podstawowej za badanie samochodu osobowego do 126 zł brutto.  Osoby, które nie zrobią badań w terminie przewidzianym w dowodzie rejestracyjnym, będą miały dodatkowe 30 dni na wykonanie przeglądu. Po ich  upływie kierowcy zapłacą za przegląd  252 zł.

Przegląd wykonywany po terminie, będzie możliwy tylko w jednej ze specjalnych stacji kontroli nadzorowanych przez Transportowy Dozór Techniczny.  Stacje te będą wyposażone w bardziej  zaawansowany sprzęt kontrolno-pomiarowy. Ma ich powstać około 19, po jednej w każdym województwie.

Wprowadzenie nowych zasad ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego i obrotu pojazdami.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*