Terytorialsi szkolą się na lądzie i na wodzie

Żołnierze Obrony Terytorialnej w miniony weekend szkolili się z
zakresu działań przeciwkryzysowych. Szkolenia prowadzone były w kilku lokalizacjach na terenie Mazowsza Terytorialsi już od dwóch miesięcy w ramach szkoleń rotacyjnych odbywają ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, podczas których uczą się współdziałania z innymi służbami na wypadek wystąpienia pożarów wielkoobszarowych, powodzi czy huraganów. Tego typu działania mają na celu budowanie kompetencji podwójnego zastosowania przydatnych zarówno w czasie wystąpienia konfliktu militarnego, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym w okresie pokoju. W miniony weekend żołnierze trzech pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali szkolenia z zakresu działań przeciwkryzysowych, które odbyły się m.in. w powiecie mińskim, łosickim oraz w Sokołowie Podlaskim i Pułtusku. Szkolenie terytorialsów z Siedlec
Żołnierze trzech kompani 53 blp z Siedlec ćwiczyli w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie powiatu łosickiego i mińskiego. Współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną szkolili się m.in. z zakresu ratownictwa wodnego i ewakuacji podczas wystąpienia powodzi, ale również tematyka dotyczyła szeroko pojętego ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej pomocy,
tworzenia linii gaśniczej czy zasad prowadzenia pomocy doraźnej w sytuacjach niekonwencjonalnych. Szkolenie odbyło się w ramach programu reagowania na sytuacje kryzysowe. Terytorialsi na Narwi. W Pułtusku na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew, działania m.in. z zakresu
umacniania wałów, podwyższania wałów różnymi sposobami prowadzenia czynnośc patrolowych koryta rzeki i wałów, a przede wszystkim współdziałania z innymi służbami, realizowali żołnierze z kompani logistycznej oraz kompanii saperów z Ciechanowa. Do tego
szkolenia włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, strażacy Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, Pułtuski WOPR a także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku i Wody Polskie. Celem tego typu szkoleń jest wsparcie organów administracji publicznej i służb ratowniczych
w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym – mówi por. Krzysztof Drozdowski, dowódca kompanii logistycznej.
Podobne szkolenia w innych terminach zorganizowali również żołnierze 52 batalionu z Komorowa oraz z 54blp z Zegrza Południowego
Terytorialsi nad Zalewem Zegrzyńskim. Jedno z sierpniowych szkoleń rotacyjnych żołnierzy 54 blp stacjonującego w Zegrzu
Południowym odbyło się nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie terytorialsi szkolili się m.in. w zakresie dekontaminacji ludzi, sprzętu i osób, ale także na wypadek wystąpienia pożarów wielkoobszarowych, susz i katastrof komunikacyjnych. Szkolenie terytorialsów z Komorowa
Żołnierze 52 blp z Komorowa również podczas jednego z sierpniowych szkoleń rotacyjnych zdobywali umiejętności w zakresie reagowania kryzysowego. Ćwiczenia z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Pułtusk oraz strażaków PSP Maków Mazowiecki i OSP Szelków pozwoliły na wymianę doświadczeń i wypracowanie efektywnego modelu
współdziałania na wypadek wystąpienia np. pożarów o dużym zasięgu oraz prowadzenia akcji ratunkowych. Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią uzupełnienie potencjału
obronnego Polski. W szczególności ich misją jest bronić i wspierać lokalne społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Istotnym elementem wsparcia przez żołnierzy służb ratowniczych jest m.in. specjalistyczny sprzęt jakim dysponują terytorialsi (np. pompy, agregaty prądotwórcze, zestawy oświetleniowe,
bezzałogowe Statki Powietrzne czy cysterny), ale przede wszystkim potencjał ludzki. Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.

Źródło/foto: Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*