Terytorialsi szkolili się na wodzie [FOTO]

W miniony weekend zakończył się kurs działań rozpoznawczych, w którym
udział wzięli żołnierze ochotnicy służący w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej. Przez 9 dni terytorialsi szkolili się w stałym rejonie odpowiedzialności 52
Batalionu Lekkiej Piechoty w Komorowie.

To już trzecia edycja kursu działań rozpoznawczych, który odbył się na terenie
Ostrowa Mazowieckiego. Jest to powiat należący do rejonu odpowiedzialności 52 Batalionu
Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla żołnierzy ćwiczenia
poza koszarami, w ich naturalnym środowisku, są idealną okazją do zapoznania się z terenem,
mieszkańcami, lokalnymi uwarunkowaniami, tak, aby w sposób bezpośredni i błyskawiczny
być wsparciem dla mieszkańców w czasie działań bojowych, jak również dotkniętych
skutkami klęsk żywiołowych.
W kursie uczestniczyli żołnierze z dwóch batalionów lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przed częścią praktyczną szkolenia, byli zobligowani
do zaliczenia sprawdzianu z wiedzy ogólnowojskowej oraz testu sprawności fizycznej.
Podczas kursu działań rozpoznawczych terytorialsi 5MBOT rozwijali i doskonalili
umiejętności z zakresu prowadzenia działań w środowisku leśnym i wodnym. Żołnierze
uczyli się prowadzenia obserwacji terenu i identyfikacji celów z wykorzystaniem przyrządów
obserwacyjnych w dzień i w nocy, prowadzenia działań nieregularnych oraz wykonywania
patroli pieszych. Wodna część kursu była realizowana 24 sierpnia na terenie m. Przyborowo.
Ta część szkolenia obejmowała m.in. przeprawę żołnierzy na drugi brzeg jeziora w pełnym
umundurowaniu, realizowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego, techniki linowej,
obsługę łodzi rozpoznawczych, a także pokonywanie przeszkody wodnej na etatowych
środkach przeprawowych. Przysposobienie żołnierzy do działań w środowisku wodnym
prowadzono pod okiem instruktora z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz przy
zabezpieczeniu Państwowej Straży Pożarnej.


Zostań jednym z Nas!

Ochotnicy, którzy są pełnoletni (18-60 lat w korpusie szeregowych, 18-63 lata w korpusie
podoficerskim i oficerskim), posiadają obywatelstwo polskie, ich zdrowie pozwala na
pełnienie służby wojskowej i chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony
Terytorialnej, mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych
Wojskowych Centrach Rekrutacji jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Mogą
również skontaktować się z rekruterem ze swojego powiatu
(www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl), który pomoże w procesie rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*