Terytorialsi tworzą Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wydzieli na korzyść wojewody co
najmniej jedną Grupę Wsparcia Relokacji Uchodźców. Takie same grupy powstaną w
każdej brygadzie OT. Zadaniem grup będzie wsparcie administracji państwowej i
samorządowej w organizacji i funkcjonowaniu punktów recepcyjnych, informacyjnych,
czasowej dyslokacji i innych rozwijanych na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy.
W skład każdej takiej grupy wejdą żołnierze Obrony Terytorialnej ze znajomością języka
ukraińskiego lub rosyjskiego, z kwalifikacjami pierwszej pomocy, psychologowie oraz osoby
z kwalifikacjami pedagogicznymi lub cechujące się tzw. miękkimi kompetencjami
społecznymi.
Powstanie Grup Relokacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom – rodzinom i
bliskim walczących żołnierzy. Żołnierze WOT będą wspierać wojewodów i samorządy w
organizacji i pracy całego systemu przyjęcia uchodźców i w zapewnieniu bezpieczeństwa
tysiącom matek z dziećmi oraz seniorom ogarniętej wojną Ukrainy.
Wojska Obrony Terytorialnej od kilku już dni funkcjonują w zmienionym – podwyższonym
statusie gotowości. Do tej pory do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia,
Lubelszczyzny i Podkarpacia. Natomiast mazowieccy terytorialsi jak i żołnierze z pozostałych
brygad WOT z całej Polski pozostają w 12-godzinnej gotowości. Do najważniejszych w tej
chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy
państwa oraz wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy
punktów przyjęcia uchodźców.


Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest
piętnaście brygad OT i dwa centra szkolenia, w tym roku rozpocznie się formowanie
kolejnych trzech brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej). W WOT służy
blisko 32 000 żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszystkich chętnych do

wstąpienia do WOT zachęcamy do wejścia na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl –
tam można znaleźć kontakt z naszymi rekruterami, którzy wytłumaczą zasady rekrutacji i
odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze służbą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*