Trwa modernizacja COEK STUDIO

Rozpoczęła się modernizacja budynku, w którym mieści się Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Na chwilę obecną:

  • zdemontowano stare wyposażenie łazienek  na parterze wykuto nowe wejście do łazienki – przystosowane dla niepełnosprawnych)
  • w sali baletowej zerwana została podłoga. Prace modernizacyjne obejmą również galerię, pracownię rozwijania umiejętności manualnych, studio nagrań, pomieszczenie, które stanie się małą salą widowiskową (Będzie tam mała scena z podestem, kurtyną, oświetleniem i nagłośnieniem).

Przewidziana jest wymiana instalacji i ocieplenie budynku oprócz tego zmodernizowane zostaną schody wewnętrzne i zewnętrzne, wymienione będą drzwi. Zniesione zostaną bariery architektoniczne i zamontowane urządzenia zwiększające dostępność obiektu osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, min. ruchowymi, sensorycznymi, intelektualnymi i psychicznymi. Jednym z rozwiązań będzie montaż krzesła schodowego na torze krzywoliniowym, co umożliwi niepełnosprawnym przemieszczanie się między kondygnacjami.  Wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Przewidziana jest wymiana starej kotłowni gazowej w obiekcie na węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, przebudowa instalacji c.o., instalacja pompy ciepła powietrze/woda, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. W konsekwencji wprowadzenia tych rozwiązań nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku na poziomie ponad 66%.

Na czas remontu pomieszczenia miejskiej jednostce kultury udostępnił MOSiR. Znajdują się one w hali przy ul. 17 Stycznia 60C (wejście boczne, na końcu korytarza). Kontakt telefoniczny z COEK STUDIO: 570 809 003.

W lutym ubiegłego roku miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pod koniec listopada prezydent Krzysztof Kosiński podpisał umowę z wykonawcą. Wartość zadania to 2 195 550 zł. W 80% koszt będzie pokryty z pozyskanych unijnych pieniędzy. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec maja.

Na projekt „Modernizacja i wyposażenie COEK STUDIO – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 miasto pozyskało 1 850 738,44 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*