Trwa nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w UG w Regiminie

Wójt Gminy w Regiminie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy w Regiminie. Niezbędne wymagania:

  1. Obywatelstwo Polskie,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie minimum średnie,
  5. znajomość obsługi programów biurowych oraz obsługi urządzeń biurowych,
  6. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw i rozporządzeń: Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych,
  7. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędzie Gminy bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa. Termin składania do 10 listopada br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*