UWAGA ! Czasowa przerwa w dostawie ciepła

Od 12 września od godz. 7.00 do 17 września do godz. 24.00 prowadzone będą poważne prace inwestycyjne na magistralnej sieci ciepłowniczej, w związku z czym na terenie miasta nie będzie w tym czasie ciepłej wody. W niektórych częściach Ciechanowa możliwe będzie szybsze wznowienie dostaw. Utrudnienie to wynika z konieczności modernizacji magistralnej sieci ciepłowniczej, co zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła w sezonie grzewczym oraz da możliwość reakcji w przypadku awarii.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie będzie prowadziło prace na magistralnej sieci ciepłowniczej polegające na wymianie armatury, w tym przepustnic sekcyjnych, które pozwalają na odcięcie poszczególnych odcinków sieci magistralnej w przypadku awarii. Zarząd spółki podkreśla, że wszystko zorganizowane zostało tak, by przerwa w dostawie ciepła była ograniczona do niezbędnego minimum i była jak najmniej uciążliwa. Dostawy ciepła będą wznawiane sukcesywnie. Większość miasta nie będzie miała ciepłej wody do 17 września. W dzielnicy przemysłowej i na osiedlu „Płocka” dostawy mogą być wznowione nawet już 12 września, pod koniec dnia. Wznowienie na osiedlu 40-lecia planowane jest 13 września, 14 września na osiedlu „Jeziorko”..
„Rozumiemy, że brak ciepłej wody użytkowej przez kilka dni jest uciążliwy dla naszych odbiorców i stwarza problemy w codziennym życiu mieszkańców oraz w utrzymaniu jakości świadczonych usług w różnych instytucjach i placówkach. Jednak zdając sobie sprawę, że awaria przy ujemnych temperaturach, a w jej wyniku kilkudniowy brak ogrzewania, byłby nieporównywalnie dotkliwszy dla odbiorców od planowanej aktualnie przerwy w podgrzewie wody, PEC zdecydował się na realizację prac. Dostawy ciepła będą wznawiane sukcesywnie. Im bliżej, źródła, czyli ciepłowni, tym wcześniej” – powiedziała prezes PEC Małgorzata Niestępska.
Magistrala ciepłownicza biegnąca od centralnej ciepłowni przy ul. Tysiąclecia do ul. Armii Krajowej wymaga sukcesywnej modernizacji, szczególnie w kierunku sterowania i ciągłego monitoringu. Monitoring i możliwość sterowania armaturą ograniczy do minimum czas reakcji na ewentualne dysfunkcje pracy sieci. Kierownictwo spółki zaznacza, że właśnie w celu zapobiegania konsekwencjom ewentualnej awarii, PEC przystąpił do koniecznej wymiany armatury tj. przepustnic i zaworów, aby były niezawodne, sterowalne i monitorowane. Jest to pierwszy etap modernizacji, która pozwoli w przyszłości włączyć dodatkowe, awaryjne źródło ciepła na sieci na terenie miasta, które podtrzyma dostawy ciepła zarówno w przypadku ewentualnej awarii jak i w przypadku planowanych prac modernizacyjnych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości konieczności wprowadzania przerw w dostawach. Jak wyjaśnia spółka, bez funkcji zdalnego sterowania parametrami sieci oraz możliwości odcięcia określonego odcinka magistrali, włączenie dodatkowego awaryjnego źródła ciepła nie byłoby możliwe. Planowana modernizacja w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę niezawodności zasilania w sezonie poprzez ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii.
„Prace polegają na wymianie zaworów, które są około 40 krotnie większe od tych, które mieszkańcy mają w swoich domach. Konieczne jest również opróżnienie sieci magistralnej z wody i ponowne jej napełnienie. Dlatego jest to czasochłonna i trudna operacja, jednak niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa dostaw zimą” – dodaje prezes PEC.
Jak zapowiada prezes PEC, po uzyskaniu zdalnego nadzoru nad siecią i możliwości odcięcia odcinków magistrali zostaną podjęte kolejne działania inwestycyjne przyczyniające się do jeszcze większego bezpieczeństwa dostaw ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*