Uwaga mieszkańcy! Zmiana miejsc składania wniosków

Jak informuje Urząd Miasta w Ciechanowie od stycznia sprawy mieszkańców dotyczące dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, będą realizowane w całości przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ratusz argumentuję zmianę usprawnieniem i przyspieszeniem realizowanych spraw administracyjnych w opisanym zakresie.

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków dla tak zwanych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, a także praw do świadczeń opieki zdrowotnej mogą załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu.

Zmiana wprowadzona przez ratusz od stycznia tego roku, pozwoli na usprawnienie prowadzenia postępowań, dotyczących przyznawania wsparcia potrzebującym mieszkańcom i szybszą realizację spraw administracyjnych w powyższych zakresach.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mieszczącym się przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 D. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 8.00 do 16.00 na miejscu lub pod numerem telefonu +48 23 672 20 91.

MOPS będzie też rozpatrywał wnioski dotyczące tak zwanego dodatku osłonowego dla części odbiorców, w związku z dużymi podwyżkami cen mediów w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*