Wakacje bez „Słonecznego”

Trwająca pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia oraz obostrzenia sanitarne spowodowały, że została podjęta decyzja o nieuruchamianiu pociągu „Słoneczny” w tegorocznym sezonie letnim.
To wakacyjne połączenie od początku cieszyło się dużą popularnością wśród podróżnych, m.in. ze względu na brak konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca. Na podróż można było zdecydować się w ostatniej chwili, kupując bilet.

Obecnie, ze względu na pandemię, w środkach transportu publicznego wciąż obowiązują limity
związane z liczbą podróżnych, którzy mogą jednocześnie przebywać w pojeździe. Zastosowanie
ograniczenia w liczbie przewożonych osób z uwagi na brak systemu rezerwacji jest po prostu
niemożliwe. Nie ma także możliwości ograniczenia sprzedaży biletów tylko do jednego kanału
(Rozporządzenie WE 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady).


Ponadto pociąg „Słoneczny”, w odróżnieniu od pozostałych połączeń uruchamianych przez
Koleje Mazowieckie, jest połączeniem komercyjnym, a co za tym idzie, nie jest dofinansowany
przez organizatora pasażerskiego transportu kolejowego na Mazowszu. Trwająca od marca
ub.r. pandemia znacząco wpłynęła na wynik i sytuację finansową spółki. Wdrożenie pracy
i nauki zdalnej przyczyniło się do znacznego spadku liczby przewiezionych pasażerów, a co za
tym idzie – spadku przychodów ze sprzedaży biletów. Dlatego też uruchomienie
„Słonecznego”, przy uwzględnieniu limitów związanych z liczbą podróżnych, wiązałoby się
z dodatkowymi kosztami dla spółki, co w obecnej sytuacji, niestety, nie ma racjonalnego
uzasadnienia.

W związku z powyższym, a także dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych podróżnych,
spółka Koleje Mazowieckie pojęła decyzję o nieuruchamianiu pociągu „Słonecznego” w okresie
letnim 2021 r. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku na wakacje pojedziemy pociągiem
„Słoneczny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*