Ważne zmiany w prawie pracy. Już od środy zyskasz prawo do siedmiu dodatkowych dni urlopu

26 kwietnia 2023 roku, wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy związane z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wdrażające unijną dyrektywę work-life balance. Pracownicy otrzymają siedem dodatkowych dni wolnego, wydłużony zostanie urlop rodzicielski, pojawią nowe przepisy zabezpieczające interesy pracowników.

W zakresie urlopu rodzicielskiego pracownicy po zmianach mają prawo do wolnego w wymiarze:

  • 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 43 tygodnie – kiedy na świat przyjdzie więcej niż jedno dziecko

Urlop rodzicielski w nowym wymiarze przysługuje obojgu pracującym rodzicom dziecka. Każdemu przysługuje do 9 tygodni urlopu, a prawa do niego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców. Oznacza to, że od 26 kwietnia 2023 r. ojciec nie będzie mógł tak jak wcześniej zrzec się swojego urlopu na rzecz matki. Ma to przyczynić się to do zrównania pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Jeśli pracownik świadczy pracę powyżej 9 godzin, zyskuje dodatkowe 15 minut przerwy, a jeśli powyżej 16 godzin, ma prawo do kolejnej 15-minutowej przerwy. Chodzi tutaj o czas pracy wynikający z normalnego

Elastyczna organizacja pracy

Szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, tj. praca zdalna, elastyczny rozkład czasu pracy, a także praca w niepełnym wymiarze. Możliwość szerszego skorzystania z elastycznej organizacji pracy będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom członków rodziny lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagających wsparcia z poważnych względów medycznych.

Jasne warunki zatrudnienia

Ustawa rozszerza zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika – o dodatkowe elementy takie jak: informacje o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę oraz długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi.

Prawo do zmiany rodzaju umowy

Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Taka możliwość będzie dostępna raz w roku kalendarzowym.

Zmiany w umowie o pracę na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

rozkładu czasu pracy, jak i z nadgodzin. 

źródło:bizblog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*