Wcielenie ochotników do mazowieckich terytorialsów

Powołano do służby 29 kandydatów do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.  

Wcieleniem rozpoczęło się kolejne szkolenie podstawowe i wyrównawcze, na które przybyło 29 ochotników. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne żołnierze będą szkolić się w małych grupach zachowując niezbędny reżim sanitarny. 

Na szkolenie stawiło się 29 kandydatów, wśród nich 12 kobiet. Po załatwieniu spraw ewidencyjnych, pobrali ekwipunek niezbędny dla żołnierza i podeszli do egzaminu sprawności fizycznej, podczas którego obowiązywały ich 3 dyscypliny – bieg na 3000m, skłony tułowia w przód oraz pompki. Czekały ich również szkolenia teoretyczne z zakresu PHP i finansów, prawa czy obsługi platformy informacyjnej WOT. Nowych terytorialsów czekał sprawdzian z wiedzy na temat karabinka MSBS Grot. Kandydaci wiedzę tę, musieli przyswoić w formie e-learningowej zanim wstąpili do służby. 

W ciągu 16 dni kandydaci na żołnierzy WOT będą uczestniczyć w zajęciach na placu ćwiczeń taktycznych i strzelnicy. Oprócz wiedzy i umiejętności taktycznych, topograficznych i strzeleckich do późnych godzin wieczornych, przyszłych żołnierzy czekają ćwiczenia z musztry i zajęcia ze znajomości regulaminów. 

Szkolenie podstawowe tradycyjne zakończy się przysięgą wojskową, która odbędzie się 24 października na terenie koszar 5 MBOT w Ciechanowie. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna i konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego spowodowała, że uroczystość odbędzie się bez udziału zaproszonych gości. 

Kolejne szkolenie dla nowych ochotników zaplanowane jest na 13 listopada. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*