Wiadukt pieszo-rowerowy na Krubinku. Przetarg na dokumentację techniczną

Jak informuje Urząd Miasta w Ciechanowie we współpracy miasta i PKP oraz z udziałem środków unijnych nad torami kolejowymi na Krubinku w ciągu niespełna 3 lat powstanie wiadukt pieszo- rowerowy. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
Planowana przez miasto inwestycja powstanie nad torami na Krubinku i połączy ul. Ceramiczną z ul. Skłodowskiej-Curie w miejscu, gdzie został zlikwidowany przejazd podczas modernizacji linii kolejowej. O utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych wnioskowali mieszkańcy. Miasto w 2017 roku podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) list intencyjny o współpracy w zakresie budowy w tej lokalizacji bezpiecznego przejścia. W 2019 roku po opracowaniu i zatwierdzeniu przez PLK koncepcji, strony podpisały umowę w sprawie współpracy przy budowie obiektu.
Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej wiaduktu pieszo-rowerowego. Pierwotne opracowana koncepcja zakładała powstanie tam kładki dla pieszych i rowerzystów.

Zgodnie z treścią obecnie opublikowanego postępowania przetargowego opracowanie dokumentacji projektowej powinno zakończyć się w III kwartale 2021 r.
Porozumienie w sprawie współpracy przy budowie wiaduktu przewiduje, że Miasto do końca 2021 r. ogłosi postępowanie na wykonanie robót budowlanych inwestycji oraz postępowanie na nadzór inwestorski. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2022 r. Jednakże precyzyjne i wiążące daty będą znane po rozstrzygnięciach przetargowych.

fot:UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*