Więcej dzieci w miejskich przedszkolach

W najbliższym roku szkolnym liczba miejsc dla dzieci w miejskich przedszkolach powiększy się do 975, czyli będzie to 125 miejsc więcej niż jeszcze dwa lata temu. W ubiegłym roku decyzją prezydenta utworzono 100 nowych miejsc, w tym roku powstanie kolejnych 25. Po I etapie rekrutacji na liście rezerwowej znajduje się 73 dzieci. Po podpisaniu umów z rodzicami przyjętych oraz deklaracjach pozostałych znane będzie dokładne zapotrzebowanie. Opieka zostanie docelowo zorganizowana dla wszystkich zainteresowanych.

W roku szkolnym 2015/2016 do 7 publicznych przedszkoli uczęszczało 850 dzieci. Po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, okazało się, że w związku ze zmianą prawa oświatowego i cofnięciem obowiązku szkolnego dla 6-latków, w publicznych przedszkolach brakuje około 100 miejsc. Wówczas prezydent Krzysztof Kosiński podjął decyzję o zorganizowaniu w przedszkolach czterech dodatkowych grup dla 3-latków, w związku z czym liczba miejsc zwiększyła się do 950. Tyle właśnie dzieci przyjęto w I etapie rekrutacji w bieżącym roku. Deklaracje złożyło w sumie 1052 rodziców. Na podstawie decyzji prezydenta utworzona zostanie kolejna nowa grupa dla dzieci 3-letnich w Miejskim Przedszkolu nr 10. Dzieciom 6-letnim wskazano miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym momencie na przyjęcie oczekuje 73 dzieci.

Centrum Usług Wspólnych podkreśla, że rekrutacja nie jest zakończona, ponieważ dwa pierwsze tygodnie maja to zgodnie z procedurami czas, kiedy rodzice przyjętych dzieci podpisują umowy cywilno-prawne na opiekę nad dzieckiem. Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że ostatecznie nie wszyscy rodzice takie umowy podpisują, a wtedy miejsca te zajmą dzieci z list rezerwowych. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych będą musieli zadeklarować, czy nadal są zainteresowani opieką przedszkolną nad dziećmi, czy nie. Procedura ta pozwoli definitywnie ustalić listę dzieci, którym miasto będzie chciało zapewnić opiekę w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Ciechanowa. Precyzyjne ustalenie takiej liczby wiąże się również ze złożeniem kart do przedszkoli przez rodziców dzieci, które już uczęszczają do prywatnych przedszkoli oraz obojga niepracujących rodziców. Prawo oświatowe daje samorządom w tego typu sytuacji dwa warianty: można zorganizować opiekę w wymiarze 5-godzinnym na dwie zmiany (takie rozwiązanie planuje wprowadzić wiele samorządów) lub ogłosić konkurs na wsparcie opieką dla nieprzyjętych dzieci w przedszkolach niepublicznych. Ciechanów przychyla się ku drugiemu wariantowi. Rodzice, którym zostanie zaproponowana opieka nad ich dziećmi w przedszkolach niepublicznych, zapłacą taką samą stawkę, jak za pobyt w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, czyli 1 zł za godzinę opieki.

Rodziców dzieci, które nie zostały zakwalifikowane w I etapie rekrutacji prosimy o cierpliwość. Zorganizujemy miejsca dla wszystkich dzieci z listy oczekujących. Rekrutacja jest w toku, liczba miejsc, którą będziemy przygotowywać nie jest jeszcze ostatecznie znana. Chcemy uniknąć systemu zmianowego, który z perspektywy pracujących rodziców z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem. Już teraz tworzymy więcej miejsc w miejskich przedszkolach i jeśli to będzie konieczne zorganizujemy dodatkową opiekę w placówkach niepublicznych” – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Tekst: Renata Jeziółkowska (UM)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*