Wiosną ruszy modernizacja ul. Kargoszyńskiej i ul. Augustiańskiej

Wybrane zostały oferty, wkrótce podpisane będą umowy z wykonawcami. Początek prac uzależniony jest od pogody. Ul. Kargoszyńską czeka kompleksowa modernizacja, obejmująca przebudowę jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej, prace związane z kanalizacją deszczową, zagospodarowaniem zieleni. Na ul. Augustiańskiej położony zostanie asfalt.

Przetargi zostały rozstrzygnięte, dziś dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, dotyczącej przebudowy ul. Kargoszyńskiej. Wykonawcą będzie firma Strabag. Zadanie zrealizowane zostanie za 3 674 302,01 zł. Czas realizacji to 149 dni. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Na przebudowę ul. Kargoszyńskiej miasto pozyskało zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 1 830 904,55 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Ul. Kargoszyńska zostanie zmodernizowana na ponad półkilometrowym odcinku między pętlą miejską a ul. Kraszewskiego. Jezdnia na długości prawie 519 m, o różnej szerokości i nierównej zniszczonej nawierzchni, zostanie przebudowana – będzie uregulowana i wyasfaltowana. Jej szerokość wyniesie 6 m. Po lewej stronie (patrząc od strony pętli) na całej długości modernizowanego odcinka wybudowana będzie ścieżka rowerowa dwukierunkowa z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 2 m. Będą nowe chodniki o szerokości od 1,5 m do 2 m i łącznej długości 915 m. Stare, krzywe płytki betonowe zastąpi kostka brukowa. Wykonana zostanie zatoka autobusowa, równoległe miejsca postojowe, 36 zjazdów. Na przejściach dla pieszych zaplanowane są „kocie oczka”, czyli punktowe elementy typu LED. Przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi, tereny przyległe będą zagospodarowane zielenią. W ramach inwestycji powstanie 130 m nowej i przebudowanej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi poza jezdnią.

Ulica Kargpszyńska jest ulicą ważną nie tylko dla osiedla „Kargoszyn”, ale także dla całego miasta. Jej stan jest fatalny – połatana, pofalowana jezdnia, krzywe niebezpieczne chodniki – na to najbardziej narzekają mieszkańcy. Wkrótce Kargoszyńska będzie nie do poznania, a co bardzo istotne, powstanie tu ścieżka rowerowa, która połączy tę przy ulicy Kraszewskiego z drogą dla rowerów wzdłuż pętli miejskiej, a tym samym z wszystkimi częściami miasta. O inwestycję mieszkańcy zabiegali od wielu lat – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Swoje oblicze zmieni także wymagająca remontu ul. Augustiańska. Na całej długości – między ul. Orylską a ul. Fabryczną zostanie wylany asfalt. Wyłoniony w przetargu wykonawca to przedsiębiorstwo Drogi i Mosty, które przeprowadzi remont za 735 861,60 zł. Była to jedna z trzech złożonych ofert – najtańsza oraz zapewniająca najdłuższy, bo 72-miesięczny okres gwarancji.

 

Tekst: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*