Wodociąg w ul. Kolonia Niechodzka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kolonia Niechodzka. Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy korzystający ze studni czekali od dwudziestu lat.

Wykonana została sieć wodociągowa z rur polietylenowych o średnicy 110 mm i długości około 1150 m. Inwestycja ta pozwoli zaopatrzyć w wodę wszystkie gospodarstwa domowe znajdujące się przy tej ulicy. Mieszkańcy korzystają z własnych ujęć wody – studni głębinowych. W wyniku znacznego obniżenia się poziomu wód gruntowych korzystanie ze studni stało się jeszcze bardziej uciążliwe. Dzięki zakończonej inwestycji mieszkańcy mogą na podstawie indywidualnych projektów przyłączy wodociągowych rozpocząć procedurę przyłączania się do miejskiej sieci, co zagwarantuje stały, nieograniczony dostęp do uzdatnionej wody.

UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*