WOT zrobi z Ciebie Podoficera

Już dziś na terenie koszar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wystartowała pierwsza edycja kursu podoficerskiego SONDA.

Biorąc pod uwagę zadania Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ograniczenia i specyfikę dostępnego czasu szkoleniowego zaistniała konieczność zbudowania innowacyjnego i dostosowanego do ochotniczego charakteru służby, systemu kształcenia kandydatów na podoficerów OT. Dlatego też przyjęto, że proces szkolenia podoficerów Obrony Terytorialnej będzie oparty o Jednostki Wojskowe OT, Centrum Szkolenia i Szkołę Podoficerską WOT, bez generowania dodatkowego obciążenia dla funkcjonowania jednostek szkolnictwa wojskowego. Szkolenie podoficerów OT  obejmuje dziewięć specjalności wojskowych, które przypisane są do stanowisk służbowych podoficerów OT. Takie rozwiązania systemowe są dostosowane do potrzeb i możliwości szkoleniowych WOT zachowując fundamentalną dla tego Rodzaju Sił Zbrojnych RP zasadę terytorialności.

Pilotażowa edycja kursu podoficerskiego pod nazwą SONDA, odbyła się w pierwszej połowie tego roku w 2 Lubelskiej Brygadzie Oborny Terytorialnej. W najbliższy poniedziałek, tego typu kurs ruszy w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT. Weźmie w nim udział 70 żołnierzy – ochotników, którzy pozytywnie przeszli proces kwalifikacyjny. Celem kwalifikacji była selekcja kandydatów o predyspozycjach przywódczych  i wysokim poziomem wyszkolenia indywidualnego. Kurs potrwa do połowy grudnia. Przez te 3 miesiące Terytorialsi z 5MBOT wezmą udział w intensywnych zajęciach. Zwieńczeniem zmagań będzie promocja na pierwszy stopień podoficerski.

Model Szkolenia

Wypracowany model szkolenia jest skierowany do żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Jest oparty na doświadczeniach zebranych podczas 3 lat realizacji szkolenia żołnierzy OT, gdzie dyspozycyjność, ochotniczy charakter służby kandydatów oraz efektywność szkolenia są głównymi determinantami. Model szkolenia zakłada szkolenie modułowe realizowane w trzech etapach: Etap I – Moduł Ogólny z praktykami, Etap II – Moduł Specjalistyczny z praktykami, Etap III – Egzamin na podoficera OT. Etap I i II kończy się sprawdzianem wiedzy teoretycznej. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu.

Taka forma szkolenia przygotowuje podoficera – dowódcę i podoficera – specjalistę wychodząc naprzeciw specyfice Terytorialnej Służby Wojskowej i wysokim potrzebom szkoleniowym WOT.

***

  1. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest jedną

z dwóch Brygad OT na terenie województwa Mazowieckiego. Obecnie brygada liczy już ponad 2000 żołnierzy, z czego blisko 1800 stanowią żołnierze pełniący służbę terytorialną

 

Źródło/foto: 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*