Wsparcie dla gm. Regimin oraz Gołymin-Ośrodek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dziś rano zostały ogłoszone kolejne Inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego trafi prawie 230 mln zł – to kolejna transza z łącznej puli 13,5 mld zł środków. Pieniądze wydane zostaną na poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej czy ochronę zdrowia

W naszym powiecie dofinansowanie otrzyma gm. Regimin w kwocie 700.000 tysięcy złotych na hale sportową w miejscowości Szulmierz.

Gmina Gołymin-Ośrodek przeznaczy zdobyte dofinansowanie w kwocie 1 mln zł na budowę ul.Rynek w Gołyminie.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – którego źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – został stworzony, aby wspierać samorządy lokalne w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom społeczno-gospodarczym pandemii. Latem ubiegłego roku do gmin i powiatów w całej Polsce trafiło łącznie 6 mld zł środków, a kolejne 4,35 mld zł rozdysponowano w ramach konkursu w grudniu 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*