Wsparcie dla Jednostek OSP z terenu Powiatu Ciechanowskiego

W ubiegły piątek godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zostały podpisane
umowy w ramach programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2021”, skierowanego do gmin powiatu ciechanowskiego i działających na ich terenie jednostek OSP. To już trzecia edycja programu wsparcia dla Jednostek OSP z terenu Powiatu Ciechanowskiego. W ramach przyznanych grantów do Jednostek OSP trafiło dotychczas 135 tys zł. Środki finansowe w wysokości 45 tys. złotych na realizację Programu zostały zabezpieczone w Budżecie Powiatu Ciechanowskiego na rok 2021.

Program ma celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego i minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji poprzez unowocześnienie wyposażenia ratowniczego, zwiększenie skuteczności bojowej, poszerzenie możliwości działania jednostek OSP i dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz podtrzymywanie tradycji strażackich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*