Wykonawca Krzywej Hali wyłoniony

Przedsiębiorstwo budowlane ,,Ciechbud” wygrało przetarg dotyczący rewitalizacji, adaptacji i wyposażenia zabytkowego budynku w dzielnicy ,,Bloki” wraz z zagospodarowaniem jego najbliższego otoczenia a także zagospodarowania placu Piłsudskiego.

Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji oraz adaptacji części parteru z przeznaczeniem na cele społeczno-edukacyjne wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

,,Krzywa Hala” została zbudowana w latach 1942 – 1943 na planie długiego łagodnego łuku według projektu Niemców. Obecnie parter budynku zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna, część jest wyłączona z użytkowania, pozostała przestrzeń oraz pozostałe kondygnacje wraz z poddaszem zajmują lokale mieszkalne.

Remont obejmie m.in. instalacje, dach, okna, elewację. Urządzone i wyposażone zostaną wnętrza, zaaranżowane będzie otoczenie. Prace, związane z inwestycją w „Krzywą Halę”, obejmą uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych naświetli okien piwnic. Planowana jest wymiana pokrycia dachu dachówką ceramiczną, izolacja termiczna połaci dachowej, naprawa lukarn dachowych, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, przełożenie instalacji odgromowej. Zostaną skute tynki i wykonany będzie nowy tynk renowacyjny ciepłochłonny na elewacji. Przewidziana jest wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej, renowacja zabytkowej posadzki z klinkieru pod arkadami, wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, remont schodów zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego oraz wentylacji grawitacyjnej i instalacji elektrycznej. Przeprowadzony zostanie remont klatek schodowych, wykonana będzie izolacja termiczna stropu nad piwnicą, oświetlenie i iluminacja arkad, wykonana zostanie nawierzchnia wokół budynku, montaż oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia, montaż ławek i koszy na śmieci. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane do pełnienia nowych funkcji i doposażone. Wyremontowane zostaną pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek będzie miał także przeznaczenie na cele spoleczno-edukacyjno-kulturalno-mieszkalne. Będzie tam m.in. Placówka Wsparcia Dziennego i Klub Osiedlowy.

Plac Piłsudskiego, zostanie zrewaloryzowany – planowane jest utwardzenie alei, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Przebudowane i wymienione zostaną nawierzchnie istniejących ścieżek pieszych wraz z obrzeżami; część zostanie zlikwidowana. Stylistyka oświetlenia parkowego nawiązywała będzie do tego przy zmodernizowanej ul. Sienkiewicza. Podświetlony zostanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. W okolicy pomnika wybudowane zostanie gniazdo zasilające (umożliwiające m.in. nagłośnienie obchodów uroczystości patriotycznych).

Wartość umowy, dotyczącej samej „Krzywej Hali” to 5 819 387 zł. Zagospodarowanie placu Piłsudskiego realizowane będzie za 680 000 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy przyszłego roku.

 

Źródło: UM Ciechanów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*